Zagonski testi nove elektrarne so predvideni junija. Foto: Občina Lendava
Zagonski testi nove elektrarne so predvideni junija. Foto: Občina Lendava

V primeru dobrih rezultatov pilotnega projekta SI-Geo-Electricity pristojni napovedujejo, da bodo koncept geotermalne elektrarne lahko uporabili tudi na ostalih opuščenih vrtinah v Sloveniji in tudi po svetu. Generalni direktor Dravskih elektrarn Maribor Damjan Seme je na predstavitvi projekta poudaril, da gre v svetovnem merilu za tržno nišo na področju proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov. "Pilotni projekt bo prva aplikacija tega principa, ki je plod slovenskega znanja. Izvedba projekta predstavlja novo stopnico na poti razvoja in prehoda v nizkoogljično družbo," je dejal.

Pilotna geotermalna elektrarna na vrtini Pg-8 bo izkoriščala geotermični energetski potencial obstoječe suhe neproduktivne vrtine dolžine približno tri tisoč metrov. Gre za popolnoma zaprt sistem, kjer tekoča hladilna snov (amonijak) ne bo prihajala v stik s pregreto kamnino, so pojasnili na predstavitvi. Vrtina je zacevljena in zacementirana ter kot takšna popolnoma zatesnjena, so zagotovili. Naložba je ocenjena na 1,2 milijona evrov, zagonski testi nove elektrarne, za katero ocenjujejo, da bo letno proizvedla 400 megavatnih ur električne energije, pa so predvideni junija.

Lendavski župan Janez Magyar in minister Aleksander Jevšek. Foto: Občina Lendava
Lendavski župan Janez Magyar in minister Aleksander Jevšek. Foto: Občina Lendava

Po mnenju slavnostnega govornika, ministra za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Aleksandra Jevška, lahko inovativni pilotni projekt predstavlja pomemben mejnik za izrabo brezogljične geotermične energije na opuščenih plinsko-naftnih vrtinah v Sloveniji in v svetu. "Je tudi izjemna razvojna priložnost za Pomurje," je dodal.

Tudi župan Občine Lendava Janez Magyar v geotermalni elektrarni vidi veliko priložnost tako za občino kot tudi za celotno državo. Spomnil je, da so aktivnosti za uporabo geotermalne energije v Lendavi začeli že pred več leti ter to vrsto energije uporabljali v turizmu, kmetijstvu in pri daljinskem ogrevanju. Načrtujejo tudi nove projekte. "Največji interes občine Lendava je v razširitvi mreže daljinskega ogrevanja tudi na gospodarske subjekte in objekte ter strnjena naselja v občini," je sklenil Magyar.

Podzemna gradbena dela v opuščeni vrtini so se začela decembra lani

Pri gradnji elektrarne v Čentibi bodo najprej izvedli podzemna dela. Ta zajemajo odstranitev obstoječih cevi, za kar bodo uporabili posebno dvigalo z dodatno opremo. Z njim bodo izvlekli trenutno postrojenje v vrtini, sledili bodo preverjanje plinotesnosti vrtine, montaža geotermične gravitacijske toplotne cevi ter preverjanje plinotesnosti medcevnega prostora v vrtini.

Sledile bodo aktivnosti na nadzemnem delu gradnje pilotne geotermične elektrarne. Zgradili bodo tri gradbene podstavke, kanalizacijo, vodovod in elektrovod. Opravili bodo dela na električni in strojni napeljavi, sledili bodo tehnični pregled, modeliranje in dolgoročni monitoring poskusnega obratovanja. Nato bodo pripravili še oceno geotermičnega potenciala opuščenih naftno-plinskih vrtin v Sloveniji in smernice za razvoj projektov za izgradnjo inovativnih geotermalnih elektrarn.

Da nameravajo na omenjeni vrtini vzpostaviti geotermično elektrarno, so Dravske elektrarne Maribor napovedale v začetku leta 2021, maja lani pa jim je upravna enota Lendava izdala gradbeno dovoljenje. Družba Petrol Geo, ki je eden od partnerjev projekta, je decembra lani začela podzemna gradbena dela na omenjeni opuščeni vrtini.