Afero z bulmastifi je pod lupo vzela še Kosova komisija. Foto: MMC RTV SLO
Afero z bulmastifi je pod lupo vzela še Kosova komisija. Foto: MMC RTV SLO

Državno tožilstvo bo moralo ugotoviti, kdo je bil tisti odločilni faktor na ministrstvu za kmetijstvo ali na Veterinarski upravi RS, ki je poskrbel, da so postopki tekli tako, kot so tekli.

Drago Kos
Ministrstvo
Med ovadenimi so štirje zaposleni v javni upravi. Foto: MMC RTV SLO
Drago Kos
V primeru Baričevič je bil postopek skoraj vseskozi koruptiven. Foto: MMC RTV SLO
Korupcija pri vračanju Baričevičevih bulmastifov?

Protikorupcijska komisija je v postopku vračanja psov pokojnemu Sašu Baričeviču namreč ugotovila, da je kar v štirih primerih prišlo do korupcije. Po neuradnih infomacijah naj bi bili med ovadenimi nekdanja generalna sekterarka na ministrstvu za kmetijstvo Sonja Bukovec in direktorica veterinarske uprave Vida Čadonič Špelič, a Kos informacije ni želel niti potrditi niti zanikati.

Čadonič Špeličeva zanika odgovornost
Direktorica Veterinarske uprave RS Vida Čadonič Špelič je v odzivu dejala, da ne ona ne kdor koli od njenih sodelavcev ni sodeloval pri odlogu usmrtitve Baričevičevih bulmastifov. Dejala je, da je VURS ves čas vztrajal pri usmrtitvi in nasprotoval vrnitvi psov lastniku. Kot argument v prid svoji nedolžnosti Čadonič Špeličeva navaja zahtevo Baričevičevega pooblaščenca po njeni izločitvi iz postopka. "To dokazuje, da nikakor nisem bila na njihovi strani, ker drugače nikakor ne bi zahteval, da se me izloči."

Direktorica VURS-a domneva, da je Kosova komisija kot koruptivno dejanje označila njen dopis živalskemu vrtu, v katerem je VURS živalskemu vrtu (potem ko se je lastnik na odločbo o usmrtitvi psov pritožil in zahteval odložitev) sporočil, da bo VURS počakal na odločitev ministrstva glede pritožbe.

Predsednik komisije Drago Kos je povedal, da je več ljudi v postopku sodelovalo na način, ki daleč presega slovensko zakonodajo. Sedmerica je osumljena kaznivih dejanj krive izpovedbe, krive ovadbe, ponarejanja listin, zlorabe uradnega položaja ali pravic ter napeljevanja k tem dejanjem.

Na komisiji pa obravnavajo še eno prijavo, povezano s tem primerom. Po Kosovih besedah je prijava povezana s pregledom ostankov psov, pri čemer so za obdukcijsko poročilo že zaprosili veterinarsko fakulteto.

Zadržana izročitev odločbe
Komisija je pod drobnogled najprej vzela ravnanje uradnih oseb ministrstva za kmetijstvo in enega od organov ministrstva, ki so zadržali izvršitev odločbe in s tem omogočili korist stranki. To je v nasprotju z določbami zakona o splošnem upravnem postopku, in kot komisja ugotavlja v načelnem mnenju, ustreza definiciji korupcije.

V zvezi s tem je napako po ugotovitvah komisije storilo tudi upravno sodišče, ki je kršilo zakon o upravnem postopku, saj je razveljavilo odločbo območnega veterinarskega inšpektorja o usmrtitvi psov, ker naj bi ta uporabljal napačen (novejši in strožji) zakon o zaščiti živali. Na razveljavitev se je nato, kot je znano, vseskozi skliceval nekdanji minister Milan Pogačnik.

Kosova komisija bo ministrstvu za pravosodje predlagala uvedbo strokovnega nadzora nad delom sodnika upravnega sodišča, ki je izdal po mnenju večine strokovnjakov pravno napačne odločbe.

Sporen pa je bil tudi način, kako je bila lastniku psov vročena odločba drugostopenjskega organa, ki je preklicevala odločbo o usmrtitvi psov, saj so mu jo vročili osebno, je še navedeno v načelnem mnenju. Še več, predlagali bodo tudi spremembo zakona o upravnih sporih.

Nepravilnosti v ekspertni skupini
Koruptivno je bilo po ugotovitvah komisije tudi ravnanje mednarodnih kinoloških sodnikov, ki naj bi psa ocenili v nasprotju z določbami statuta in pravilnika in mu dodelili vzrejno dovoljenje ter ga ocenili v nasprotju z dejanskim stanjem. Lastnik psa je dokumente nato uporabljal tudi v pravnih postopkih.

Ena izmed članic izvedenske komisije, ki je leta 2009 ocenjevala vedenjske lastnosti psov, je namreč že leta 2006 opravila izredno oceno vseh treh psov. Ta ocena po mnenju komisije izpolnjuje znake definicije korupcije, saj drugi kinolog, ki je sodeloval v tej oceni, ni izpolnjeval določil statuta in pravilnika pristojne organizacije - torej kinološke zveze.

Zoper kinologa Rajka Rotnerja in Alenko Černe v komisiji ne bodo ukrepali, saj saj so postopek za odvzem sodniške licence sprožili že na Kinološki zvezi Slovenije.

Na ministrstvu niso izločili pristranske osebe
Poleg tega bi članico, ki je že leta 2006 ocenjevala psa, morali izločiti iz ekspertne komisije, saj je bilo iz njenega predhodnega pozitivnega opredeljevanja do psov pričakovati, da bo tudi pozneje zavzela enako stališče. V tem primeru je bilo koruptivno ravnanje uradne osebe ministrstva, ki iz upravnega postopka ni izločila vseh oseb, ki so kazale znake pristranskosti.

Odločba vročena predčasno
Prav tako definiciji korupcije ustrezata ravnanje osebe ministrstva, ki je v nasprotju z zakonom o splošnem upravnem postopku stranki predčasno vročila odločbo, in ravnanje organizacijske enote, ki je izvršila odločbo še pred njeno izvršljivostjo. Baričevič je bil o vsebini odločbe predčasno obveščen, zaradi česar se je njegov pravni zastopnik pritožil, še preden je njegova stranka odločbo dobila v roke.

Komisija tega, kateri javni uslužbenec je Baričeviču posredoval dokument, ni mogla ugotoviti, saj za to nima pooblastil.

Na ministrstvu za kmetijstvo ovadb še ne morejo komentirati, saj morajo naprej preučiti mnenje protikorupcijske komisije.

Državno tožilstvo bo moralo ugotoviti, kdo je bil tisti odločilni faktor na ministrstvu za kmetijstvo ali na Veterinarski upravi RS, ki je poskrbel, da so postopki tekli tako, kot so tekli.

Drago Kos
Korupcija pri vračanju Baričevičevih bulmastifov?