Foto: Radio Maribor/simbolična fotografija
Foto: Radio Maribor/simbolična fotografija

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je s priporočilom opozoril na pravočasno izvedbo dejavnosti za uresničitev te zahteve iz zakona o izenačevanju možnosti invalidov in ga naslovil na državne organe, občine in ustanove s področja storitev javne uprave, vzgoje in izobraževanja, pravosodja, kulture in športa, so zapisali pri zagovorniku.

Zagovornik načela enakosti poudarja, da dostopnost objektov koristi vsem, ne samo osebam z invalidnostmi. Lažje se v njih gibljejo starejši ljudje, starši z otroškimi vozički in vsi, ki so začasno poškodovani. "Glede na to z odpravljanjem arhitekturnih in drugih ovir delamo funkcionalno okolje ne samo za ljudi z invalidnostmi, ampak tudi za vse druge, ki to potrebujejo," so pri zagovorniku povzeli njegove besede.

Poleti je tudi pripravil posebno poročilo o dostopnosti srednjih šol za gibalno ovirane, v katerem je med drugim ugotovil, da le približno četrtina obstoječih objektov, v katerih se izvaja srednješolski pouk, omogoča vse pogoje za vključitev gibalno oviranih v izobraževalni proces.

Po njegovi ugotovitvi je stanje takšno, čeprav je po zakonu o izenačevanju možnosti invalidov izrecno prepovedana diskriminacija zaradi invalidnosti pri dostopnosti do uporabe objektov v javni rabi.