"Nobenih ovir finančne narave ni za izpeljavo katerega koli kazenskega postopka v Sloveniji in prav tako ne sme biti nobenih ovir prostorske narave, zato da se kateri koli postopke izpelje na način, da lahko vsi udeleženci postopka normalno sodelujejo v njem in da je lahko prisotna tudi zainteresirana javnost," je zagotovil Zalar. Foto: BoBo

Slovensko sodstvo iz leta v leto dobiva več sredstev za svoje delo. Država se dobro zaveda, da je treba investirati v pravno državo, če želimo, da bi delovala.

Aleš Zalar
Zalar o začetku sojenja v zadevi Patria

Minister za pravosodje Aleš Zalar je ob robu konference na Bledu zatrdil, da slovensko sodstvo iz leta v leto dobiva več sredstev za svoje delo in da ni nikakršnih finančnih ovir, ki bi onemogočale izvedbo sodnih postopkov.

Vprašanja o finančnih zmožnostih so se namreč pojavila po koncu prve obravnave v sojenju obtoženim v aferi Patria, ko je tožilec predložil neprevedene finske dokumente in dejal, da nima sredstev za prevajalca.

"Gre samo za vprašanje tehnične narave, iz katerega proračuna se bo to izplačalo," je poudaril Zalar in dodal, da bo, če bo tožilstvo menilo, da potrebuje dodatna sredstva, sprožilo ustrezne postopke pri ministrstvu za finance, ki bo lahko izvedlo ustrezno prerazporeditev sredstev.

Treba bo prerazporediti sredstva
Po njegovih besedah se v zadnjem času res vse bolj uveljavlja praksa, da sodišča terjajo določene prevode, kar že v zgodnji fazi postopka predstavlja strošek tožilstva. Zato bo v prihodnje treba prerazporediti sredstva.

"Dolgoročno pa bi bilo verjetno veliko bolj smiselno, če bi vse stroške kazenskega postopka nosil proračun tožilstva. To lahko na neki način krepi tudi odgovornost tožilstva, ne le katere postopke bo sprožilo, ampak tudi katere dokaze bo kot relevantne predložilo sodišču," meni.

Lahko se preselijo tudi v večjo dvorano
Sicer pa je prepričan, da je sodišče pravilno razpisalo prvo glavno obravnavo v tej zadevi v prostorih okrajnega sodišča. "Če bi sodišče ravnalo drugače, bi to lahko izpadlo kot nekaj neustreznega, kot da daje preveliko težo nekemu postopku, ki ne sodi v pristojnosti okrožnega sodišča," je poudaril in dodal, da ker ne tožilstvo in ne obramba ne nasprotujeta izvajanju sojenja v prostorih okrožnega sodišča, se lahko zdaj na okrajnem sodišču odločijo, ali ne bi bilo primerneje izvajati postopka v večji dvorani na okrožnem sodišču.

Slovensko sodstvo iz leta v leto dobiva več sredstev za svoje delo. Država se dobro zaveda, da je treba investirati v pravno državo, če želimo, da bi delovala.

Aleš Zalar
Zalar o začetku sojenja v zadevi Patria