Ženski zapor na Igu je eden redkih, ki ni prezaseden. Foto: MMC RTV SLO/Marjetka Nared
Ženski zapor na Igu je eden redkih, ki ni prezaseden. Foto: MMC RTV SLO/Marjetka Nared
Kljub pomanjkanju paznikov Valentinčič pravi, da so uspeli zagotoviti ustrezne varnostne razmere ter pogoje za resocializacijo. Foto: MMC RTV SLO

Od celotne zaporniške populacije je bilo največ zaprtih (2.137) obsojencev, 1.665 je bilo uklonilno zaprtih, 1.194 pripornikov, 230 pridržanih in 44 mladoletnikov. Večina zapornikov, 94,4 odstotka, je moških, najstarejši pa šteje 82 let, medtem ko je večina stara med 27 in 39 let.
Po besedah direktorja uprave za izvrševanje kazenskih sankcij Dušana Valentinčiča je uklonilni zapor v celoti prestala le dobra petina zaprtih, preostali so odšli že prej, pretežno tako, da so plačali globo, zaradi katere so se znašli za zapahi.

Povečevanje števila zaprtih se nadaljuje tudi letos. Povprečje iz prvih treh mesecev je 1.460 zaprtih, kar pomeni triodstotno povečanje. Trenutno zaprtih 1.439 ljudi, in sicer 1.128 obsojencev, 249 pripornikov, 37 uklonilnih zapornikov in 25 mladoletnikov. To pomeni, da je bilo v zaporih 12 odstotkov več zapornikov, kolikor je razpoložljivega prostora.

Težave z zasedenostjo so največje v ljubljanskem zaporu in v zaporu na Dobu, je pa zasedenost povsod večja od 100 odstotkov, z izjemo prevzgojnega doma v Radečah, ženskega zapora na Igu ter nekaterih odprtih oddelkov.
Vse več težjih obsojencev
Valentinčič je opozoril tudi, da se povečuje število obsojencev z daljšimi kaznivimi dejanji, prav tako pa se povprečna dolžina kazni dviguje. Povratnikov je bilo lani med na novo sprejetimi kar dobra polovica. Pobegov iz zaprtih delov zaporov lani ni bilo, kar se je od osamosvojitve zgodilo šele tretjič. So pa imeli dva pobega med spremstvom in pet pobegov iz polodprtih in odprtih oddelkov.

Lani se je zmanjšalo tudi število konfliktov med zaprtimi, je nadaljeval Valentinčič. Vendar pa v slovenskih zaporih takega obračunavanja, "kot ga vidimo v ameriških filmih", ko med seboj obračunavajo tolpe, ne poznamo, saj so konflikti bolj na individualni ravni, je razložil.
Iznajdljivi zaporniki
Drogo so pri zapornikih našli 116-krat, pri čemer so ugotovili, da so zaporniki in njihovi obiskovalci pri poskusih tihotapljenja zelo domiselni. Med drugim so imeli primer poskusa tihotapljenja marihuane, skrite v čokoladnem jajčku.
Valentinčič je izpostavil tudi premajhno število zaposlenih kljub naraščajočemu številu zapornikov. Konec leta 2011 je bilo za nedoločen čas zaposlenih 893 javnih uslužbencev, leto dni pozneje 866.
Danes jih je po Valentinčičevih besedah zaposlenih 860, do konca leta pa se bo številka verjetno znižala na 840. Kljub temu Valentinčič ocenjuje, da so v zavodih za prestajanje kazni uspeli zagotoviti ustrezne varnostne razmere ter pogoje za resocializacijo. Vendar pa tako "prav dolgo ne bo šlo", je dodal.