Komisija je Budimpešti poslala uradni opomin, ob tem pa ocenila, da omenjeni zakon med drugim krši načelo demokracije in volilne pravice državljanov EU-ja.

Madžarski parlament je novi zakon o obrambi nacionalne suverenosti sprejel 12. decembra lani. Na njegovi podlagi je bil na Madžarskem ustanovljen urad za zaščito suverenosti, ki je pristojen za preiskovanje dejavnosti, ki bi lahko ogrozile suverenost države in se izvajajo v interesu druge države oziroma tuje organizacije ali fizične osebe.

Urad preiskuje tudi organizacije, ki prejemajo sredstva iz tujine in vplivajo na izid oziroma voljo volivcev. Zakon prav tako kriminalizira financiranje volilnih kampanj iz tujine.

Evropska komisija meni, da zakon krši pravo EU-ja, med drugim načelo demokracije in volilne pravice državljanov EU-ja ter več pravic iz evropske listine o temeljnih pravicah, kot so pravica do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja, pravica do varstva osebnih podatkov, svoboda izražanja, obveščanja in združevanja ter pravica do poštenega sojenja, je sporočila komisija.

Madžarska bo morala na uradni opomin odgovoriti v roku dveh mesecev. Če tega ne bo storila, ji bo komisija kot naslednji korak v postopku ugotavljanja kršitev poslala obrazloženo mnenje.