Vladimir Voronin (levo) si je zagotovil še en predsedniški mandat. Foto: EPA
Vladimir Voronin (levo) si je zagotovil še en predsedniški mandat. Foto: EPA
Moldavija
Odnosi med državama niso razčiščeni. Foto: Reuters

Potem ko je ponovno štetje lističev pokazalo, da v Moldaviji niso izkrivljali volilnega izida, kar je bil povod za večdnevne krvave demonstracije opozicije, ki je povzročilo tudi veliko gmotno škodo, je očitno, da je bil gnev demonstrantov izraz splošnega nezadovoljstva z moldavijsko vlado, ki ne najde izhoda iz osame in stagnacije.

Milijon novih državljanov EU-ja?
Olje na ogenj je prilila odločitev Romunije, ki je zakonsko olajšala pridobitev romunskega državljanstva za Moldavijce, ki se izrekajo za Romune. Tako so omogočili izdajo potnih listov približno milijonu Moldavijcev, ki lahko dokažejo, da imajo dedka ali babico romunskega rodu.

Kot je izjavil romunski predsednik Traian Basescu, se je na moldavijskem veleposlaništvu v Kišinjevu nabralo že 650.000 vlog za državljanstvo. Računajo, da se bo število zahtevkov približalo milijonu, to pomeni, da bi doseglo četrtino prebivalcev Moldavije. 60 odstotkov Moldavijcev se ima za etnične Romune, drugi so slovanskega rodu.

Nepremoščena zgodovina
Moldavija je bila nekoč del kneževine, ki je obsegala tudi velik del Romunije. Leta 1812 je osmanski imperij ozemlje današnje Moldavije prepustil carski Rusiji, pod katere oblastjo je t. i. Besarabija ostala do konca 1.svetovne vojne. Leta 1918 so ozemlje vključili v "veliko Romunijo". Po sporazumu med Hitlerjem in Stalinom ga je leta 1940 znova zasedla Sovjetska zveza in ustanovila sovjetsko zvezno republiko.

Novi romunski zakon o državljanstvu se sklicuje na romunske korenine. Pravico so pripisali vsem, katerih predniki so živeli na ozemlju Moldavije od leta 1939, velja pa za tri generacije. Predpis je mednarodno pravno sporen predvsem zato, ker bi lahko posledično povzročil podobne procese v številnih drugih evropskih državah .

Predsednik Basescu, ki je v romunskem parlamentu zagovarjal izglasovanje zakona, trdi, da je moralna obveznost pomagati romunski etnični skupnosti v Moldaviji, ki si prav tako želi živeti v EU-ju. To je seveda izzvalo srdite odzive v moldavijskem vodstvu. Komaj znova izvoljeni predsednik Vladimir Voronin, ki vodi tudi komunistično stranko, je ponovil, da ni nobenih dvomov, kdo je izzval nedavne nemire in želi oslabiti državo. Medlo pa se je odzval vodja romunske opozicije, socialni demokrat Geoana, češ da si Basescu zgolj nabira točke za jesenske predsedniške volitve.

EU parlament poziva k razčiščevanju
Evropski parlament je na zadnjem zasedanju večinsko menil, da ni mogoče kar tako dopustiti, da bi Romunija izdala Moldavijcem milijon potnih listov in jim odprla vrata v EU, četudi je pravica vsake članice, da po lastni presoji ureja priseljevanje. Komisijo EU so pozvali, naj skuša to vprašanje razrešiti z mnenjem preostalih članic. Očitno se napoveduje nov mednarodni zaplet.

B. B.