Spomenik ob vhodu v spominski park, na katerem so verzi pesmi slovenskega pesnika Iga Grudna. Foto: RTV SLO
Spomenik ob vhodu v spominski park, na katerem so verzi pesmi slovenskega pesnika Iga Grudna. Foto: RTV SLO

V taborišču je (ne naenkrat) trpelo 15.000 ljudi, med njimi največ Slovencev, veliko pa je bilo tudi Hrvatov in Judov. Taborišče so odprli 27. julija 1942, zaprli pa so ga po samoosvoboditvi, 11. septembra 1943. Taborišče se je nahajalo v nižinskem delu otoka, v bližini obale, zato je na tem območju večkrat prihajalo do poplav, tudi zato, ker so Italijani zasuli jarke, ki so jih domačini skopali, da bi po njih odtekla odvečna voda.

Slovenci, včasih cele družine, so morali v taborišče največkrat zato, ker se očetje in sinovi niso želeli prikjučiti domobrancem. Do taborišča so potovali samo ponoči, v tovornih vagonih, najprej do Reke in potem do Raba.

V taborišču so bili moški ločeni od žensk in otrok. Tudi otroke so čez dan odpeljali od mater v bojazni, da jim ne bi pojedle hrane, moški pa so delali v kamnolomu. Taboriščniki so spali v šotorih, zaradi slabih bivalnih razmer in stradanja pa so se pojavljale različne bolezni. Kljub temu, da naj bi bilo taborišče Kampor opremljeno z najnujnejšimi zdravili, naj bi zaradi bolezni umrlo okoli 5.000 ljudi, veliko starejših in otrok. Evidentiranih žrtev taborišča je 1.433, spominu na žrtve pa je namenjen spominski park.

A. M.

Spominski park žrtvam italijanskega koncentracijskega taborišča je bil leta 1953 postavljen po načrtih slovenskega arhitekta Edvarda Ravnikarja, gradili pa so ga zaporniki Golega otoka. Foto: RTV SLO/A. M.
Osrednje mesto v parku predstavlja kamnita lopa z žarami in grozljivim mozaikom Marija Preglja na simbolnem oltarju. Foto: RTV SLO/A. M.
V vrstah so postavljene plošče z imeni 1.433 žrtev taborišča, ob katerih je tudi prostor za rože in sveče. V taborišču je umrlo precej Slovencev, zato je mogoče opaziti nemalo Slovencev, ki se pridejo poklonit svojim sorodnikom. Foto: RTV SLO/A. M.
Nad skupno grobnico je obelisk, ki je v povojni arhitekturi predstavljal predvsem upor proti okupatorju. Foto: RTV SLO/A. M.
Ob 50. obletnici postavitve parka so na pokopališču postavili 18-metrsko ploščo z imeni in letnicami rojstva 1.433 znanih žrtev fašizma v Kamporju. Spominska plošča, ki sta jo izdelala Majda Kregar in Miha Kerin, je prejela evropsko oblikovalsko nagrado BEDA. Foto: RTV SLO/A. M.
Tri dni po kapitulaciji Italije, 8. septembra 1943, so interniranci v sodelovanju z aktivisti narodnoosvobodilnega boja na Rabu razorožili taboriščniško stražo in z njihovim orožjem oborožili okoli 1.760 borcev. Foto: RTV SLO/A. M.