Kaj bi, če bi se uresničila hipotetična situacija, napravil predsednik republike? Foto: EPA
Kaj bi, če bi se uresničila hipotetična situacija, napravil predsednik republike? Foto: EPA
Pravna fakulteta
Saša Zagorc s pravne fakultete v Ljubljani (na fotografiji) o predlogu predsednika republike za mandatarja za sestavo vlade: »Volilni rezultat je tisti, kateremu mora predsednik republike najbolj zaupati.« Foto: RTV SLO
Miro Cerar
Miro Cerar: »Glede izvolitve predsednika vlade je naš ustavni sistem res najbolj podoben nemškemu, ni pa bistveno različen tudi od mnogih drugih parlamentarnih sistemov. Veliko večja razlika med našim in praktično vsemi drugimi parlamentarnimi sistemi je pri nadaljnjem oblikovanju vlade, kajti naša ustavna rešitev, po kateri ministre imenuje parlament, je zelo unikatna.« Foto: RTV SLO
Miro Haček: »Osebno ne dvomim, da bo po postopku, ki ga opisuje 111. člen ustave, (tudi letos, op. a.) izbran tisti kandidat, ki bo tudi sposoben sestaviti vladajočo koalicijo za prihodnji mandat. Posebno vprašanje (in povsem druga razprava) pa je le, kakšna bo ta koalicija in koliko bo trdna.« Foto: RTV SLO

Pravno je torej možnosti kar nekaj, politično pa si predsednik države ne more privoščiti kakšnega »soliranja«, saj mora pomagati zagotoviti, da bo vlada čim prej oblikovana in da bo stabilna, kar predvsem tudi pomeni, da bo imela čimvečjo podporo v DZ-ju.

Miro Cerar v odgovoru na vprašanje, kakšne možnosti ima na voljo predsednik države, če se zgodi hipotetični izid volitev.

Le v primeru, da bi predsednik politične stranke, ki je prejela relativno večino, še pred prvim krogom sam nakazal, da ni sposoben zbrati zadostne večine v državnem zboru, bi lahko predsednik republike podelil mandat prvaku parlamentarne stranke, ki je dosegla drugi najboljši rezultat.

Saša Zagorc o omenjenem hipotetičnem izidu volitev.

Ni nobene zagate, ki bi jo predsednik države moral reševati. /…/ Najbrž bi bilo najbolj preudarno, da predsednik države izbere najprej prvo možnost in v primeru neuspeha nekaj tednov kasneje še drugo. A kot rečeno, in dovolite mi, da to posebej podarim, predsednik države je pri odločanju o tem povsem avtonomen in politično nekulturno se mi zdi o kakršni koli njegovi odločitvi posebej razpredati.

Miro Haček v odgovoru na vprašanje, kako bi predsednik države najbolje rešil zagato (omenjeni hipotetični izid volitev).

Z vprašanji, vezanimi na možnosti, ki bi jih imel v primeru takšnega volilnega izida na voljo predsednik republike Danilo Türk, smo se obrnili na dva pravna strokovnjaka in na politologa. Vsi trije so delili mnenje, da se od predsednika pričakuje, da mandat za sestavo vlade najprej podeli predstavniku stranke, ki je dobila relativno večino glasov.

Oblikovanje vlade določa 111. člen ustave
Kot nam je pojasnil ustavni pravnik Saša Zagorc z ljubljanske pravne fakultete, postopek v zvezi s povolilnim oblikovanjem vlade predpisuje 111. člen ustave. "V prvem krogu predlaga mandatarja za predsednika vlade le predsednik republike. Pred odločitvijo o predlogu se mora posvetovati z vodji poslanskih skupin, kjer se seznanja s stališči parlamentarnih strank o možnih kandidatih za predsednika vlade in glede morebitnih koalicij," navaja.

Zagorc, Miro Cerar, prav tako s pravne fakultete v Ljubljani, in Miro Haček s fakultete za družbene vede so za MMC poudarili, da predsednik države praviloma za premierja predlaga kandidata, ki mu ga svetuje stranka z relativno večino prejetih glasov. Politolog je denimo spomnil na prakso obeh predsednikov pred Türkom, ki sta prvo priložnost za sestavo vlade vedno podelila prvaku relativne zmagovalke. »In podobna odločitev predsednika Türka bi bila nekako v skladu s to politično tradicijo in politično higieno,« je dodal in poudaril, da je predsednik republike pri tovrstnem odločanju povsem avtonomen.

Kandidat za premierja ni nujno prvak relativne zmagovalke

»Toda če bi predsednik države po predhodnih posvetovanjih z vodji poslanskih skupin zanesljivo ugotovil, da takšen kandidat nikakor ne bi imel možnosti sestaviti večinske vlade, mu ustava ne preprečuje tudi možnosti, da predlaga za predsednika vlade kandidata, ki uživa večinsko podporo s strani koalicije drugih strank, ki so skupno sposobne oblikovati večinsko koalicijo,« je opozoril Cerar. Po njegovih besedah pri tem odločilno vlogo igra vprašanje, katerega kandidata bo podprla večina vseh poslancev v DZ-ju. Prav zato naj bi moral predsednik države temu prirediti svojo presojo.

Predsednik pri izbiri kandidata za mandatarja omejen
»Če je prvi predsednikov kandidat s strani DZ-ja zavrnjen, lahko predsednik potem predlaga ponovno istega kandidata ali pa nekega drugega kandidata, prav tako pa lahko v takšnem drugem krogu svoje kandidate predlagajo tudi poslanske skupine ali skupine najmanj desetih poslancev. To pomeni, da predsednikov predlog ali predlogi niso edini, zato je njegov vpliv v tem pogledu omejen,« v nadaljevanju pojasnjuje pravni strokovnjak.

"Dr. Türk bo zagotovo ravnal v skladu z ustavo in dosedanjo demokratično prakso v Sloveniji in EU-ju."
Premier Janez Janša je v MMC-jevi spletni klepetalnici dejal, da verjame, da bo predsednik države Danilo Türk pravilno ravnal, ko bo treba predlagati kandidata za mandatarja.

Njegove navedbe je potrdil tudi Zagorc, ki nam je povedal, da je "dokončni odgovor na vprašanje, kdo je ali ni sposoben sestaviti vladajočo koalicijo v parlamentu, stvar političnih dogovarjanj med mandatarjem, poslanci in parlamentarnimi strankami in se pokaže šele pri glasovanju v DZ-ju". Zato, kot poudarja, predsednik republike nima pristojnosti, da bi v nasprotju z voljo volivcev arbitriral med morebitnimi mandatarji. »To lahko stori le izjemoma, ko imata zmagoviti parlamentarni stranki enako število poslanskih sedežev.«

Premierja se lahko voli v treh krogih
Pojasniti velja, da se predsednika vlade lahko v parlamentu voli v treh krogih. O prvih dveh je beseda že tekla. Če nobenemu predlaganemu kandidatu za mandatarja v dveh krogih glasovanja ne bi uspelo pridobiti absolutne večine glasov v DZ-ju, ostajata dve možnosti, navaja Haček: »DZ lahko - če se tako odloči večina - v 48 urah po zadnjem poskusu ponovno poskuša izvoliti mandatarja, s tem, da je v tem zadnjem poskusu dovolj tudi relativna večina glasov (t. i. blažja večina oz. večina opredeljenih glasov navzočih poslancev, op. a.), ali pa predsednik države razpiše nove volitve

Kot razlaga Cerar, se v tretjem krogu še enkrat glasuje o vseh do takrat s strani predsednika, poslanskih skupin oz. skupin najmanj 10 poslancev predlaganih kandidatih. Če tudi tretji krog ne bi uspel, samodejno sledil razpustitev DZ-ja in predčasne parlamentarne volitve. Tako politologu kot obema pravnikoma se zdi možnost, da bi se to zgodilo, zelo malo verjetna.

Pravnika: Ustava natančna pri izvolitvi premierja, ne pa pri imenovanju ministrov
Na MMC-jevo vprašanje, ali je ustava na tem področju dovolj natančna, sta pravnika odgovorila podobno, saj sta se strinjala, da je izvolitev predsednika vlade (prva faza) v ustavi dovolj jasna, da pa je nedodelano imenovanje ministrov (druga faza).

Haček je na drugi strani prepričan, da tudi v prvi fazi ustava ni najpodrobneje urejena, "saj ne določa postopka, kako naj predsednik države izbere osebo, ki jo bo predlagal za mandatarja v izvolitev DZ-ju". Kljub temu ne vidi razloga, da bi morala biti natančnejša.

"Temeljni problem naše ureditve je v tem, da parlament ne potrdi vlade v celoti, ampak ločeno, najprej predsednika vlade in šele zatem ministrsko ekipo. Pri tem lahko pride do anomalij, ko je predsednik vlade izvoljen s strani ene koalicije, ministrska ekipa pa že s strani druge koalicije. Tako je bilo leta 1996," pravi Zagorc. Svoje mnenje je podkrepil tudi s primerom, da se na srečo še ni zgodilo, da ministrska ekipa ni bila imenovana v zadostnem številu (dve tretjini imenovanih ministrov), potrebnem za sestavo vlade. Poudaril je, da neizpolnjevanja tega pogoja ne urejata ne ustava ne poslovnik DZ-ja.

Haček dopušča možnost velike koalicije
In kakšne so lahko posledice hipotetičnega izida volitev, o katerem govori prispevek − tudi morebitne velike koalicije? »Velike koalicije so vedno možne, po navadi pa vendarle nastanejo takrat, ko so pred državo neki veliki projekti ali pomembne reforme,« nam je pojasnil Haček. Politolog meni, da morebitne koalicije med SDS-om in SD-jem ne gre vnaprej izključiti – ne glede na izjave enega izmed predsednikov. »Ne bi pa to nujno bila tudi velika koalicija; le ta bi bolj upravičeno nosila to ime, če bi se obema omenjenima strankama priključila še kakšna ali celo dve in bi taka koalicija imela vsaj dvotretjinsko večino v DZ-ju

Hipotetični volilni izid lahko prinese mnoga presenečenja
Cerar odgovarja, da je mogoče marsikaj, prepričan pa je, da poslanci, ko so enkrat izvoljeni, naredijo vse, da pride do neke vlade, saj jim le to lahko zanesljivo omogoči, da obdržijo pridobljene mandate. Tudi on dopušča možnost velike koalicije.

"Tesni volilni izidi vselej prinesejo pestro politično dogovarjanje in tudi presenečenja," pa pojasnjuje Zagorc. Kot trdi, omenjeni hipotetični izid volitev parlamentarnim strankam, »ki so po rangu na tretjem ali slabšem mestu, (prinaša op. a.) možnost za dogovarjanje o dodatnih koalicijskih pravicah v zameno za podporo mandatarju in sestavo koalicij, pri čemer morajo biti previdne z zahtevami, saj lahko pride do sklenitve koalicije dveh največjih parlamentarnih strank«.

Marjetka Nared

Pravno je torej možnosti kar nekaj, politično pa si predsednik države ne more privoščiti kakšnega »soliranja«, saj mora pomagati zagotoviti, da bo vlada čim prej oblikovana in da bo stabilna, kar predvsem tudi pomeni, da bo imela čimvečjo podporo v DZ-ju.

Miro Cerar v odgovoru na vprašanje, kakšne možnosti ima na voljo predsednik države, če se zgodi hipotetični izid volitev.

Le v primeru, da bi predsednik politične stranke, ki je prejela relativno večino, še pred prvim krogom sam nakazal, da ni sposoben zbrati zadostne večine v državnem zboru, bi lahko predsednik republike podelil mandat prvaku parlamentarne stranke, ki je dosegla drugi najboljši rezultat.

Saša Zagorc o omenjenem hipotetičnem izidu volitev.

Ni nobene zagate, ki bi jo predsednik države moral reševati. /…/ Najbrž bi bilo najbolj preudarno, da predsednik države izbere najprej prvo možnost in v primeru neuspeha nekaj tednov kasneje še drugo. A kot rečeno, in dovolite mi, da to posebej podarim, predsednik države je pri odločanju o tem povsem avtonomen in politično nekulturno se mi zdi o kakršni koli njegovi odločitvi posebej razpredati.

Miro Haček v odgovoru na vprašanje, kako bi predsednik države najbolje rešil zagato (omenjeni hipotetični izid volitev).