Temelj Zelene koalicije so civilne iniciative. Foto: MMC RTV SLO
Temelj Zelene koalicije so civilne iniciative. Foto: MMC RTV SLO

Franc Černagoj, ki je tudi predsednik Zelene stranke, je poudaril, da njihov temelj predstavljajo civilne iniciative, ki so po njegovih besedah pomemben dejavnik na splošno, a "v naši pravni državi v tem času ne uspevajo". Prav to naj bi bil tudi glavni razlog za sklenitev Zelene koalicije. Pogodbo, ki določa tudi oblikovanje skupnih kandidatnih list v vseh volilnih okrajih, sta podpisala predsednik Zelenega progresa Tomaž Ogrin in podpredsednik Zelene stranke Gregor Pregrad.

Njihov cilj štirje poslanci
V Zeleni koaliciji obljubljajo, da se bodo zavzemali za prevetritev slovenske politike in za kakovost življenja. Vsi si želijo, da bi na parlamentranih volitvah dobili 50.000 glasov volivcev in dobili štiri poslance. Tako bi po mnenju Ogrina rešili "vse probleme v korist ljudi".

Iz programa: Med drugim za zeleno davčno politiko
Sicer pa je je program Zelene koalicije na področju varovanja naravnega in človekovega okolja na kratko povzel njen predsednik. Zelena koalicija se bo, tako Černagoj, zavzemala zlasti za spodbudno zeleno davčno politiko, subvencioniranje gradnje do okolja prijaznih objektov, ozaveščanje javnosti o racionalni rabi energije, ohranitev Triglavskega narodnega parka v zdajšnjem obsegu, dosledno spoštovanje območja Natura 2000, za slovensko morje brez plinskih terminalov in za preusmeritev cestnega tovornega prometa na železnico.

M. N.