Kar 75 odstotkov od tistih potujočih Slovencev, ki so si za svoj cilj izbrali tujino, se je odločilo za Hrvaško. Foto: BoBo
Kar 75 odstotkov od tistih potujočih Slovencev, ki so si za svoj cilj izbrali tujino, se je odločilo za Hrvaško. Foto: BoBo
Statistični urad Republike Slovenije
2,7 odstotka v tujino potujočih Slovencev se ni odločilo za evropske države. Foto: Statistični urad Republike Slovenije

Po podatkih iz ankete se je v obdobju julij-september 2011 zasebnega ali poslovnega potovanja udeležilo okoli 1.013.000 ali 58 % prebivalcev Slovenije, starih 15 ali več let - vsi skupaj pa so se odpravili na okoli 2.071.000 turističnih potovanj.

Število potujočih Slovencev in število turističnih potovanj, ki s(m)o se jih udeležili, je bilo v primerjavi s tretjim četrtletjem leta 2010 višje - število potujočih je naraslo za odstotek, število potovanj pa za pet odstotkov.

66 odstotkov potujočih Slovencev se je v tretjem četrtletju letošnjega leta odločalo za turistična potovanja v tujini - od tega jih je bilo 75 odstotkov na Hrvaškem ter po trije odstotki v Italiji in BiH-u. Za potovanja po domovini pa se je odločilo 34 odstotkov Slovencev.

Največ so porabili hotelski gostje
Na zasebnem potovanju je slovenski turist porabil povprečno 41 evrov na dan - v Sloveniji povprečno 32 evrov na dan, v tujini pa povprečno 43 evrov na dan. Povprečno največ denarja na dan je porabil turist, ki je bival v hotelu (84 evrov), najmanj pa turist, ki je bival v lastnem počitniškem bivališču (18 evrov).

Poslovnih potovanj precej manj kot lani
Na poslovno potovanje, v Slovenijo ali tujino, je odšlo okoli 74.000 ali štirje odstotki prebivalcev Slovenije, starih 15 let ali več. Naštetih je bilo okoli 107.000 poslovnih potovanj, kar je 31 odstotkov manj kot v enakem obdobju lanskega leta, 22 odstotkov poslovnih potovanj je potekalo v Sloveniji, 78 odstotkov pa v tujini.

Nekateri so pač ostali doma
Pomanjkanje denarja in pomanjkanje prostega časa pa sta glavna razloga za to, da so nekateri ostali doma. 43 odstotkov prebivalcev Slovenije, starih 15 ali več let, v tretjem četrtletju 2011 ni odšlo na nobeno zasebno potovanje - 40 odstotkov teh prebivalcev ni potovalo zaradi pomanjkanja denarja, 25 odstotkov zaradi pomanjkanja prostega časa, 19 odstotkov iz zdravstvenih razlogov, 11 odstotkov pa ni čutilo potrebe po potovanju.