V letu 2016 je slovenski turizem dosegel nov rekord - državo je obiskalo 4,17 milijona turistov, kar je 9,4 odstotka več kot leto predtem. Foto: BoBo
V letu 2016 je slovenski turizem dosegel nov rekord - državo je obiskalo 4,17 milijona turistov, kar je 9,4 odstotka več kot leto predtem. Foto: BoBo

Visoka 11-odstotna rast števila tujih turistov nad evropskim povprečjem in številne uvrstitve Slovenije na lestvice najprivlačnejših držav na svetu, številna priznanja ter vedno bolj atraktivni produkti, predvsem na področju trajnosti, so še en dokaz, da Slovenija postaja vse bolj prepoznavna in zaželena turistična destinacija.

Maja Pak, direktorica STO-ja
Zdravko Počivalšek
Za promocijo je država lani namenila 12 milijonov evrov, kar je pol milijona več kot letos. Kot je poudaril Počivalšek, se to na prvi pogled morda res zdi malo, a bi bil ta znesek brez številnih prizadevanj turističnih delavcev še precej manjši. Foto: BoBo
Zdravko Počivalšek, Eva Štravs Podlogar in Maja Pak
Trudili se bodo tudi za deregulacijo poklicev turistični vodnik in turistični spremljevalec ter ureditev kratkoročnega oddajanja nepremičnin v najem turistom, med drugim pa se obeta tudi razpis za sofinanciranje razvoja in krovne promocije turističnih destinacij, je povedala Štravs Podlogarjeva. Foto: BoBo
Logarska dolina
STO bo tudi v letu 2017 izvajal številne razvojne in promocijske dejavnosti z namenom pozicioniranja naše dežele kot odlične butične zelene, aktivne in zdrave destinacije za petzvezdična doživetja. Foto: BoBo

Število prenočitev je znašalo 10,77 milijona, kar je 7,6 odstotka več kot leta 2015. Število tujih turistov je lani znašalo 2,9 milijona, kar je 11,4 odstotka več kot leta 2015, število domačih pa 1,27 milijona, kar predstavlja 5,1-odstotno povečanje. Sedem milijonov prenočitev (+10,3 odstotka) so ustvarili tuji turisti, 3,7 milijona (+2,8 odstotka) pa domači, je na današnji novinarski konferenci, na kateri so predstavili rekordne rezultate in ključne dosežke preteklega leta ter načrtovane dejavnosti razvoja in trženja slovenskega turizma v letu 2017, povedal gospodarski minister Zdravko Počivalšek.

Kot je dodal, so pozitivnih rezultatov zelo veseli, saj pomenijo, da so prizadevanja tako slovenskega gospodarstva kot MGRT-ja in Slovenske turistične organizacije obrodila sadove. "Ministrstvo je že v preteklem letu, letu 2015, postavilo temelje za učinkovito promocijo slovenskega turizma. Verjamemo, da so ponovna osamosvojitev STO-ja, realizacija najbolj intenzivne promocijske akcije v zgodovini slovenskega turizma, ki smo jo na MGRT-ju financirali z evropskimi sredstvi v vrednosti 3,7 milijona evrov, ter zagotovitev bistvenega povišanja sredstev za promocijo, ki jo izvaja STO za leto 2016, prispevali k tem rezultatom."

Cilj Slovenije za prihodnje obdobje pa je: "Poudariti želim, da je naš cilj za prihodnje strateško obdobje predvsem dvig prilivov iz naslova izvoza potovanj. Trend zadnjih let je namreč rast prihodov in prenočitev turistov, ki pa jim v enaki ali višji meri ne sledi rast prilivov. Ta je sicer pozitivna, a nekaj odstotkov nižja od rasti prihodov in prenočitev. In vseh deležnikov turističnega gospodarstva je, da naredimo vse za dvig dodane vrednosti v turizmu.”

Po njegovem mnenju so najzanesljivejši kazalnik poslovanja turističnih podjetij prihodki na razpoložljivo sobo. Ti znašajo okoli 32 evrov, kar je premalo, je prepričan minister.

Kot je poudaril Počivalšek, je za promocijo slovenskega turizma trenutno prelomni trenutek, saj prepoznavnost države zaradi različnih dejavnikov raste. Ob tem je izpostavil pomen naložb tako v obstoječe kapacitete kot na področju gradnje novih hotelov. Teh v prihodnje načrtujejo deset, in sicer vse višje kategorije.

Vzpostaviti ugodnejše poslovno okolje
Eva Štravs Podlogar, državna sekretarka na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, je povedala, da so na ministrstvu pristopili k vzpostavljanju ugodnejšega poslovnega okolja, tako skozi spremembe zakonodaje kot z zagotavljanjem višjih sredstev za promocijo slovenskega turizma v tujini ter dodeljevanjem finančnih spodbud za razvoj novih in inovativnih turističnih produktov, vse ukrepe bodo nadaljevali tudi v letu 2017. "Pripravili smo nov zakon o spodbujanju razvoja turizma, s katerim želimo vzpostaviti pogoje za hitrejši razvoj turizma, vključno z novim virom za financiranje nalog STO-ja; v pripravi je sprememba zakona o gostinstvu, s katerim bomo uredili področje kratkoročnega oddajanja nepremičnin turistom in podjetjem zagotovili prijaznejše poslovno okolje za gospodarstvo; pripravljamo nov zakon o Kobilarni Lipica, s katerim bomo dokončno uredili razmere v Lipici; nov pravilnik o kategorizaciji, s katerim bomo celovito uredili področje kategorizacije ter uvedli sistema Hotelstars za slovenske hotele; posodobili bomo tudi pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih."

Dvig turistične takse
V pripravi je tudi strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021, v tej bodo skupaj z vsemi partnerji slovenskega turizma opredelili smer, ukrepe in potrebne dejavnosti za dvig konkurenčnosti slovenskega turizma v prihodnjem strateškem obdobju: "Izhajali bomo iz temelja, ki se je že v tem strateškem obdobju izkazal za pravilnega. To je trajnostni turizem. Predlog vizije, ki se je izkristalizirala do zdaj, je: Slovenija postane prefinjena zelena butična globalna destinacija za zahtevne obiskovalce, ki iščejo mir, spokoj, raznolika doživetja in osebne koristi."

Med ukrepi za še dodatno izboljšanje turističnih rezultatov je izpostavila dvig turistične takse z 1,26 evra na od 2 do 2,5 evra, s čimer bodo med drugim zagotovili dodatna sredstva za promocijo Slovenije v tujini.

Destinacija za petzvezdnična doživetja
Direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pak je povedala, da so v letu 2016 izvedeni ukrepi in dejavnosti, kot so podvojitev sredstev za promocijo od resornega ministrstva, odlični rezultati obsežne digitalne kampanje 'Slovenia – Make New Memories', lansiranje novega nacionalnega turističnega portala, oglaševanje na televizijah in zunanjih površinah na ključnih trgih, gostovanje številnih uglednih tujih novinarjev v Sloveniji, odmeven nastop na sejmih in borzah, več kot sto predstavitev tujim organizatorjem potovanj, prispevali k večji prepoznavnosti Slovenije kot zelene, aktivne in zdrave destinacije. V takšni smeri bodo nadaljevali tudi letos: "Tudi letos bomo nadaljevali z nadgrajenimi in intenziviranimi promocijskimi dejavnostmi. Ob odličnih uspehih, ki jih ima slovenski turizem, pa so pred nami številni izzivi, in sicer razvoj novih produktov z visoko dodano vrednostjo, s katerimi bomo lahko navdušili turiste višjega dohodkovnega razreda, še bolj intenzivno sodelovanje vseh deležnikov v turizmu skozi novo organiziranost v turizmu ter izboljšanje digitalnega marketinga na vseh ravneh."

STO bo tudi v letu 2017 izvajal številne razvojne in promocijske dejavnosti z namenom pozicioniranja naše dežele kot odlične butične zelene, aktivne in zdrave destinacije za petzvezdična doživetja. Dejavnosti so v polnem teku, izvedene so predstavitve na več sejmih in borzah v tujini.

Visoka 11-odstotna rast števila tujih turistov nad evropskim povprečjem in številne uvrstitve Slovenije na lestvice najprivlačnejših držav na svetu, številna priznanja ter vedno bolj atraktivni produkti, predvsem na področju trajnosti, so še en dokaz, da Slovenija postaja vse bolj prepoznavna in zaželena turistična destinacija.

Maja Pak, direktorica STO-ja