Foto: Pixabay
Foto: Pixabay
Sorodna novica Zakaj postati družinski zdravnik?

Spomladanski razpis specializacij s področja medicine se je zaključil prejšnji četrtek, možnost prenosa prijav pa imajo mladi zdravniki do četrtka do polnoči. Končno stanje prijav bo znano 20. aprila. Rok za prijavo na odprti razpis za vsa mesta, ki so ostala nezasedena, pa je 9. junij.

Predsednica zdravniške zbornice Bojana Beović je dejala, da že daljši čas opažajo, da je zanimanje za družinsko medicino premajhno, da bi zadostili vsem potrebam. "Izračun pred leti za družinsko medicino je bil, da bi potrebovali 100 kandidatov vsako leto, da bi se ne samo ta kohorta obnavljala, ampak da bi imeli neko naraščanje števila družinskih zdravnikov, ki bi zadostilo vse potrebe," je spomnila.

Dodala je, da ni velikega zanimanja tudi za intenzivno in interno medicino, hematologijo, revmatologijo, infekcijske bolezni. "Skratka za vse v bistvu delovno intenzivne specializacije, ki so vezane predvsem na državne ustanove. Razmere za zdravnike v državnih ustanovah pa so vsak dan slabše in mladi zdravniki to vidijo in se raje odločajo za specializacije, kjer si lahko delo v bistvu organizirajo vsaj v določeni meri tudi sami," je opozorila.

Na 315 razpisanih specializacij je prispelo 189 vlog. Prostih pa je še 151 mest za specializacije. Na zbornici sicer opozarjajo, da stanje še ni dokončno, saj imajo kandidati do četrtka še možnost prenosa vloge.

Na specializacijo iz družinske medicine se je za nacionalno raven prijavilo 14 kandidatov na 51 razpisanih mest, za specializacijo pri posameznih izvajalcih pa se je na 19 razpisanih mest prijavilo osem kandidatov. Na specializacijo iz urgentne medicine pa se je za območje celotne države prijavilo pet kandidatov na 29 razpisanih mest, eno mesto pri znanem izvajalcu pa je ostalo nezasedeno.

Sorodna novica Na spomladanskem razpisu specializacij 70 prostih mest za družinsko medicino

Razlika je v tem, da morajo glede na pravilnik o vrstah, vsebini, trajanju in poteku specializacij zdravniki po opravljeni specializaciji pri znanem izvajalcu sprejeti njegovo ponudbo za prvo zaposlitev za enako časovno obdobje, kot je trajala specializacija, torej za štiri leta.

Pri opravljanju specializacije v okviru nacionalnega razpisa pa po pravilniku velja, da mora specialist za prvo zaposlitev sprejeti ponudbo izvajalca v mreži javne zdravstvene službe ali se v mreži zaposliti sam, torej ni omejen na delo v zdravstvenem domu, kjer je opravljal specializacijo.

Na specializacijo iz ginekologije in porodništva se je za območje celotne države prijavilo pet kandidatov na pet razpisanih mest, za posamezne izvajalce pa so se prijavili trije kandidati na pet razpisanih mest. Na specializacijo iz pediatrije pa se je za nacionalno raven prijavilo deset kandidatov na 15 razpisanih mest, za posamezne izvajalce pa sta se prijavila dva kandidata na osem razpisanih mest.

Za specializacije za doktorje dentalne medicine pa je na pet razpisanih mest prispelo 12 vlog.