V zadnji raziskavi ukrepe kot čezmerne in pretirane označuje 45 odstotkov vprašanih. V septembru je delež znašal 53 odstotkov. Foto: BoBo
V zadnji raziskavi ukrepe kot čezmerne in pretirane označuje 45 odstotkov vprašanih. V septembru je delež znašal 53 odstotkov. Foto: BoBo

Na Inštitutu za raziskovanje trga in medijev Mediana so ugotavljali, kako zaskrbljeni so glede trenutnih razmer prebivalci Slovenije, kako gledajo na razmerje med svobodo in ukrepi ter kaj od življenja pričakujejo v prihodnje. Prav tako so želeli ugotoviti, kako zadovoljni so prebivalci Slovenije z delom vlade in organizacijo cepljenja.

Delež (zelo) zaskrbljenih se znova približuje spomladanski ravni, so sporočili iz Mediane. Teh je namreč že 46 odstotkov, septembra pa je ta delež znašal 39 odstotkov. Obenem je znova upadel delež tistih, ki (sploh) niso zaskrbljeni, in sicer s 35 odstotkov na 26 odstotkov.

Delež tistih, ki ukrepe ocenjujejo kot čezmerne, zdrsnil pod 50 odstotkov

Če bo ob napredovanju epidemije začel veljati pogoj PC (preboleli, cepljeni), lahko sklepamo, da se bo to poznalo tudi v odnosu prebivalcev Slovenije do ukrepov in se bo odrazilo v javnomnenjskih raziskavah, predvidevajo na Mediani. Za zdaj pa edino spremembo zaznavajo v statistično značilnem padcu deleža tistih, ki menijo, da so ukrepi čezmerni in pretirano posegajo v njihovo osebno svobodo. Da so ukrepi čezmerni in pretirani, je v septembru ocenjevala še več kot polovica anketiranih (53 odstotkov), v oktobru pa delež takšnih znaša 45 odstotkov.

Kako bi ocenili razmerje med varnostjo, ki jo zagotavljajo ukrepi, in vašo osebno svobodo? Foto: Mediana
Kako bi ocenili razmerje med varnostjo, ki jo zagotavljajo ukrepi, in vašo osebno svobodo? Foto: Mediana

Porast ljudi, ki menijo, da se ukrepi preveč osredotočajo na gospodarstvo

V primerjavi z mesecem septembrom na inštitutu ugotavljajo statistično značilen porast v deležu tistih, ki menijo, da se ukrepi preveč osredotočajo na gospodarstvo, kar je v škodo zdravju. Delež je od septembra narasel za pet odstotnih točk. Na drugi strani je upadel delež tistih, ki menijo, da se ukrepi preveč osredotočajo na zdravje, kar je v škodo gospodarstvu. Delež teh je v oktobru upadel, prav tako za pet odstotnih točk, so sporočili iz Mediane.

Če pomislite na ukrepe, ki jih vlada sprejema za preprečevanje koronavirusa in njegovih učinkov, ali menite, da ... Foto: Mediana
Če pomislite na ukrepe, ki jih vlada sprejema za preprečevanje koronavirusa in njegovih učinkov, ali menite, da ... Foto: Mediana

V primerjavi s preteklim mesecem v deležu optimistov ali pesimistov glede stanja po koncu epidemije koronavirusa javnomnenjska raziskava ni zaznala kakšnih bistvenih sprememb. Še vedno približno 58 odstotkov vprašanih meni, da se bo običajno življenje spremenilo na slabše, manj kot petina pa meni, da se bo spremenilo na bolje ali ostalo enako, kot je bilo pred epidemijo.

Da bo vlada sprejela prave odločitve za državo, meni petina vprašanih

Za kar sedem odstotnih točk je od zadnjega merjenja narasel delež tistih, ki menijo, da se druge države s koronavirusom spopadajo bolje, kot to uspeva Sloveniji, ugotavljajo na Mediani. Prav tako ugotavljajo več kot tri odstotne točke višji delež tistih, ki pravijo, da jih je izbruh koronavirusa bolj pomagal ceniti to, kar imajo.

V primerjavi s preteklim mesecem je zaznati tudi gibanje v pozitivno smer za oceni vlade glede sprejemanja pravih odločitev za našo državo in pripravljenosti na prihodnje izzive, vendar pa je rast deleža tako nizka, da razlika ni statistično značilna, pojasnjujejo v Mediani.

Graf pri vsaki trditvi prikazuje delež tistih, ki se z njo strinjajo oziroma popolnoma strinjajo.  Foto: Mediana
Graf pri vsaki trditvi prikazuje delež tistih, ki se z njo strinjajo oziroma popolnoma strinjajo. Foto: Mediana

Ocene vlade na različnih področjih cepljenja so v primerjavi s preteklim mesecem nižje za pridobivanje zadostnega števila cepiv (padec za tri odstotne točke) in organizacijo cepljenja prebivalcev Slovenije (padec za pet odstotnih točk). Na drugi strani je za tri odstotne točke narasel delež tistih, ki vlado pozitivno ocenjujejo glede komunikacije, vendar pa je teh še vedno manj kot petina.