Slovenija je konec epidemije razglasila kot prva. Foto: BoBo
Slovenija je konec epidemije razglasila kot prva. Foto: BoBo

Kot je razvidno iz podatkov, je skoraj štiri desetine državljanov mnenja, da je Slovenija prehitro preklicala epidemijo in bi bilo bolje, če bi čakali na poteze drugih držav, le dobra četrtina anketirancev pa jih preklic epidemije podpira. Približno vsak tretji vprašani pa bodisi nima svojega mnenja bodisi mu je glede te poteze vlade vseeno.

V kolikšni meri ste zaskrbljeni za svoje življenje in življenje svojih bližnjih zaradi izrednih razmer? Foto: Mediana
V kolikšni meri ste zaskrbljeni za svoje življenje in življenje svojih bližnjih zaradi izrednih razmer? Foto: Mediana

Čeprav nenadnega preklica epidemije večina ne podpira, lahko vidimo, da zaskrbljenost ljudi zaradi epidemije skozi čas nenehno upada. Če so pri Mediani nekaj tednov po začetku epidemije zabeležili kar 61 odstotkov zaskrbljenih ali zelo zaskrbljenih prebivalcev, je bilo sredi aprila takšnih le še polovica, zdaj pa le 38 odstotkov. Po drugi strani je takšnih, ki (sploh) niso zaskrbljeni, kar 41 odstotkov.

Vse torej kaže, da postopno sproščanje ukrepov pozitivno deluje tudi na moralo prebivalcev, le preklic epidemije se že omenjenim 38 odstotkom ljudi zdi preveč drastična poteza, ugotavlja raziskava.

Raziskavo je izvedel Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana 15. in 16. maja 2020 z metodo spletnega anketiranja (CAWI) s pomočjo Medianinega spletnega panela. V raziskavi je sodelovalo 505 prebivalcev Slovenije v starosti od 15 do 75 let.

Kakšno je vaše mnenje o tem, da smo v Sloveniji prvi preklicali epidemijo? Foto: Mediana
Kakšno je vaše mnenje o tem, da smo v Sloveniji prvi preklicali epidemijo? Foto: Mediana