Tonin obiskal štab CZ-ja

Župani pa so ga ob tem opozorili, da bi prehitro odpiranje meje z Italijo lahko prineslo nove okužbe tudi v Slovenijo. "Župani občin ob južnem delu meje z Italijo so opozorili, naj nikar prehitro ne odpiramo meje, da ta meja ne bi bila prehitro pretirano prepustna, ker se je na drugi strani meje odprlo novo žarišče in bi bilo lahko vse to dobro delo, ki smo ga na naši strani opravili, zelo hitro uničeno," je povedal minister.

Tonin je ob obisku te regije tudi pohvalil delo regijskega štaba civilne zaščite: "Ko primerjamo delovanje civilnih zaščit po državi, se vidi razlika med tistimi, ki so bili samoiniciativni in niso čakali natančnih navodil do vejice in pike, in tistimi drugimi. Rezultati prvih so absolutno spodbudni, kjer so čakali navodila, pa se je virus razširil in imamo danes težave. Vaša regija je ena izmed najuspešnejših pri spopadanju s koronavirusom, za kar vam čestitam."