Foto: Valicon
Foto: Valicon

Raziskava #novanormalnost je bila izvedena med 26. in 28. majem. Anketiranje so izvedli na spletnem panelu Jazvem.si. Vzorec obsega 516 anketiranih in je po navedbah Valicona reprezentativen za slovensko spletno populacijo od 18 do 75 let, po spolu, starosti, izobrazbi in regiji na ravni tipa naselja.

Agencija Valicon je opravila raziskavo Nova normalnost in izide delila z javnostjo. Z njo je poskušala izmeriti ključne indikatorje vsakodnevnega življenja v novih razmerah.

Druženje še vedno bolj redko

Sredi aprila, ko je bilo zaprtje javnega življenja na vrhuncu, so bile vse oblike druženja zunaj gospodinjstva močno okrnjene. V povprečju je bilo tega za 85 odstotnih točk manj kot pred epidemijo. Čeprav se je druženje z drugimi med vsemi opazovanimi aktivnostmi najobčutneje spremenilo v prvem tednu po koncu epidemije je ta stopnja skoraj za polovico nižja – je še vedno v povprečju za 45 odstotnih točk nižje. Po uradnem koncu epidemije se torej druženje vrača, a je še daleč od časov pred epidemijo.

Postopno vračanje v trgovine. Nakupi večji, a redkejši.

Pogostost nakupovanja v trgovinah se je na vrhuncu epidemije znižala za 71 odstotnih točk. V prvem tednu po koncu epidemije je razlika glede na stanje pred epidemijo še vedno precej negativna in znaša 44 odstotnih točk. Valicon opozarja, da se nekatere navade, ki jih potrošniki pridobijo med epidemijo, lahko ohranijo, še posebej, če potrošnik v njih prepozna neko korist.

Vir

To je bilo razvidno že v času gospodarske krize v letih 2009‒2014, ko je dolgotrajnost privedla do večje preudarnosti v potrošnji na strani potrošnika, trgovci pa so bili primorani ohraniti nekatere trženjske prijeme iz časa krize. Tokrat so bili potrošniki primorani v manj pogoste obiske in hkrati obsežnejše nakupe in nekateri med njimi to ohranjajo in bodo ohranili tudi v času po epidemiji. Nakupovanje na eni in prodajne strategije trgovcev na drugi strani se tako prilagajajo že drugič v času enega desetletja.

Več pozornosti domu in zdravju

V času vrhunca osamitve se je povečala skrb zase, za lastno zdravje, za dom in gospodinjstvo, v povprečju za skoraj 30 odstotnih točk, ugotavlja Valicon. Čas, namenjen druženju z drugimi, so anketirani naklonili sebi in domu. Čeprav se druženje vrača z velikimi koraki, pa individualna skrb zase ostaja in vztraja na dobrih 20 odstotnih točk višji ravni kot v času pred epidemijo. A to očitno velja le za tiste brez otrok. Ukvarjanje z otroki ima namreč rahlo negativno stopnjo, se ne spreminja, znašala je 3 odstotne točke manj v času epidemije, ter minus dve odstotni točki v času po epidemiji. Kot so že v času epidemije opozarjali strokovnjaki, sta za večino staršev z otroki delo od doma in šolanje na daljavo predstavljala precejšen izziv.