Padanje splošne zaskrbljenosti se je prvič po 18. marcu ustavilo in obrnilo rahlo navzgor. Potem ko je bilo prejšnji teden zaskrbljenih 52 odstotkov vprašanih, jih je ta teden 55 odstotkov, so sporočili iz Valicona, ki raziskavo izvaja kontinuirano.

Ustavitev trenda in rahel zasuk nazaj v zaskrbljenost, ki pa po njihovih navedbah ni niti statistično značilen niti ne nujno trajen, pripisujejo odprtju vrtcev in šol, saj to zelo deli javnost.

Foto: BoBo
Foto: BoBo

(Pol)odprtje vzgojno-izobraževalnih ustanov razdvaja javnost

27 odstotkov vprašanih meni, da je ponovni zagon vzgojno-izobraževalnih ustanov v omejenem obsegu nepotreben eksperiment in da bi morali nazaj v šole in vrtce vsi. 17 odstotkov pa jih meni, da so pravila pretirana in da bi se verjetno v šole in vrtce lahko vrnili vsi naenkrat.

Skupaj torej 45 odstotkov vprašanih meni, da način odprtja vrtcev in šol ni pravi in da je preveč omejujoč, pri tem pa ni razlike glede na to, ali gre za osebe iz gospodinjstev, kjer imajo otroke v starosti do 15 let, ali ne. Med tistimi, ki jih imajo, je sicer odstotek teh, ki menijo, da bi se morali v šole in vrtce vrniti vsi, nekoliko višji, a razlika ni statistično značilna.

Na drugi strani jih 14 odstotkov meni, da je odprtje preveč tvegano in da bi morali šole in vrtci ostati zaprti še nekaj časa. Obstoječo rešitev podpira 27 odstotkov vprašanih, 14 odstotkov pa jih meni, da je rešitev sicer prestroga, a da je tako vsekakor bolje, kot da šol in vrtcev sploh ne bi odprli, zato rešitev podpirajo.

Podporo rešitvi odprtja vrtcev in šol torej izraža 41 odstotkov vprašanih, tudi v tem primeru nekaj več iz gospodinjstev z otroki, a tudi tu ta razlika ni statistično značilna. Odprtje šol in vrtcev po navedbah Valicona torej razdvaja javnost, a ne v odnosu staršev oz. skrbnikov do drugih, temveč zelo verjetno glede na splošno zaskrbljenost zaradi širjenja virusa.

Ministrica: "Veselja in smeha, pa tudi kakšne solzice ni manjkalo"

Več tistih, ki menijo, da so ukrepi premalo strogi

Ukrepe vlade za zajezitev širjenja novega koronavirusa sicer javnost tokrat ocenjuje manj kritično. Delež tistih, ki jih označujejo kot prestroge, je zdaj pri 34 odstotkih oz. osem odstotnih točk nižje kot pretekli teden, kar je statistično značilen padec.

"Na drugi strani pa je po dolgem času statistično značilna rast deleža tistih, ki menijo, da so ukrepi premalo strogi, in sicer z 11 na 16 odstotkov. Tudi to kaže na razdvojenost javnosti pri oceni sproščanja ukrepov, ki jih je v preteklem tednu najbolj zaznamovalo delno odprtje vrtcev in šol," so zapisali v Valiconu.

Subjektivno ocenjevanje tveganja glede na poznavanje osebe

Sodelujoče so povprašali tudi, ali spoštujejo pravilo medsebojne razdalje. Kot so ugotovili, se tega najbolj držijo v javnih prostorih, predvsem notranjih (razlika med "bolj da" in "bolj ne" je 88 odstotnih točk), sledijo zunanje javne površine (razlika 68 odstotnih točk) in lokali (63 odstotnih točk).

Bolj sproščeni so v stikih z znanci in kolegi (razlika je 47 odstotnih točk), še bolj s prijatelji (33 odstotnih točk), najbolj pa v stikih s sorodniki, ki ne živijo v istem gospodinjstvu (17 odstotnih točk).

"Podatek kaže predvsem na to, kako ljudje po eni strani subjektivno ocenjujejo tveganje okužbe glede na poznavanje osebe, s katero so v stiku, po drugi strani pa, kako objektivno gledano spoštujejo pravilo razdalje v odnosu do neznancev na javnih krajih," so zapisali v Valiconu.

Raziskavo so izvedli s spletno anketo med 19. in 21. majem, v njej pa sta sodelovali 502 osebi.