Z ministrstva so sporočili, da nacionalni inštitut za otroške srčne bolezni izpolnjuje vse pogoje za dovoljenje. Foto: Pixabay
Z ministrstva so sporočili, da nacionalni inštitut za otroške srčne bolezni izpolnjuje vse pogoje za dovoljenje. Foto: Pixabay

Na ministrstvu so v sporočilu za medije zapisali, da nacionalni inštitut izpolnjuje vse z zakonom predpisane pogoje za izdajo dovoljenja za opravljanje zdravstvene dejavnosti. Tako ima zaposlene odgovorne nosilce za pediatrijo, anesteziologijo, reanimatologijo in perioperativno intenzivno medicino in kardiovaskularno kirurgijo. Nosilci, ki izpolnjujejo vse pogoje, ki jih določa zakon o zdravstveni dejavnosti, so zaposleni za krajši delovni čas.

Odgovorni nosilci so odgovorni za organizacijo dela, ustreznosti prostorov, opreme in kadrov pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti, za katero je ministrstvo za zdravje izdalo dovoljenje, so navedli na ministrstvu. Odgovornost odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti ne posega v odgovornost vsakega posameznega zdravnika ali drugega zdravstvenega delavca za strokovno opravljanje njihovega dela.

Nadaljevanje zaposlovanja tujih zdravnikov
Nacionalni inštitut bo nadaljeval zaposlovanje dodatnih zdravnikov, medicinskih sester in drugega zdravstvenega osebja, ki je potrebno za normalno delovanje inštituta. S prenosom kliničnega dela bo sklenjena tudi pogodba z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Kot so še dodali na ministrstvu, ima inštitut z Univerzitetnim kliničnim centrom (UKC) Ljubljana sklenjeno pogodbo o sodelovanju, s katero UKC inštitutu zagotavlja prostore in opremo ter nujno medicinsko pomoč, anesteziološko dejavnost z reanimacijo, laboratorijsko, rentgensko in drugo diagnostiko v skladu s svojo strokovno usmeritvijo, preskrbo z zdravili, preskrbo s krvjo in krvnimi pripravki, patoanatomsko dejavnost, reševalno službo in medicinsko rehabilitacijo bolnikov.

Po objavi v današnjem uradnem listu bodo v četrtek začele veljati dopolnitve zakona o zdravniški službi, ki bodo olajšale zaposlitve zdravnikov iz držav zunaj EU-ja. S temi dopolnitvami zakona rešujejo kadrovske težave na področju otroške kardiologije v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, kjer so z odhodom več domačih otroških kardiologov v kratkem času ostali praktično brez lastnih tovrstnih strokovnjakov.