V Nazarjah se je pred zdravstvenim domom zbralo več 100 ljudi. Foto: BoBo

Krajanom v Nazarjah je prekipelo po odhodu treh zdravnikov družinske medicine pred dobrim mesecem. Ti, kot pravijo, niso odšli zaradi preobremenjenosti, temveč zaradi nemogočih razmer v zdravstvenem zavodu, slabih medsebojnih odnosov in nekompetentnega vodstva. Zavod naj bi po njihovem prepričanju že več let deloval netransparentno, zato ljudje od pristojnih zahtevajo, da ukrepajo.

Protest pred ZD Nazarje

Kot je povedal predstavnik Civilne iniciative za ohranitev zdravja Zgornjesavinjčanov Viktor Mikek, so se na shodu, ki se ga je udeležilo nekaj sto ljudi, zbrali z namenom opozoriti na pravico do učinkovitega zdravstvenega sistema, ki jim kot državljanom pripada.

Da pri v ZD Nazarje ni problem le preobremenjenost, priča tudi pismo zdaj že nekdanje zdravnice ZD Nazarje, s katerim je poskušala opozoriti na nepravilnosti tako vodstva zdravstvenega doma, kot tudi občin ustanoviteljic.
V pismu je zdravnica opozorila, da so se razmere za delo v zadnjih letih poslabšale do te mere, da se zdravniki niso več počutili varni pri svojem delu. Izpostavila je tudi istočasno dvojno, trojno delo in neustrezno, nevarno in dotrajano opremo. Še posebej je opozorila na dotrajano reševalno vozilo, ki je nevarno za prevoz bolnikov in zdravstvenega osebja.

Prav tako je zdravnica opozorila tudi na pomanjkanje strokovnega vodenja in vizijo razvoja zdravstva, kot tudi na izrazito slabe odnose med zaposlenimi, predvsem odnos vodstva ZD Nazarje, ki je bil do zaposlenih velikokrat neprimeren.

Prebivalci zahtevajo, da vodstvo zdravstvenega doma prevzame odgovornost

Civilna iniciativa je pred shodom tudi že objavila svoje zahteve. Med drugim od sveta zavoda Zgornjesavinjskega zdravstvenega doma Nazarje zahteva, da oceni delo dozdajšnjega vodstva in zagotovi transparentnost delovanja sveta zavoda. Civilna iniciativa vodstvu zavoda izreka nezaupnico in od njega zahteva prevzem odgovornosti za nastali položaj, pričakuje dolgoročno strokovno vizijo delovanja zavoda in takojšnjo vzpostavitev 24-urne zdravniške dežurne službe po celotni dolini. Na odgovornost kliče tudi župane občin in pričakuje petletni načrt vlaganj v zdravstveni dom in vozila ter izpolnitev obljub o novem zdravstvenem domu.

Več 100 ljudi protestira pred ZD v Nazarjah

Direktorica Zgornjesavinjskega zdravstvenega doma Nazarje Darja Es je v ponedeljek pojasnila, da so uradno vsi trije zdravniki ZD-ja Nazarje odpovedi dali zaradi preobremenjenosti in da nihče ni kot razloga navedel česa drugega. So pa tudi do nje prišle informacije o očitkih na račun njenega vodenja zavoda in odnosov v zavodu.

Esova je zatrdila, da medtem razmere po odhodu treh zdravnikov rešujejo. Med drugim je začel delati en upokojeni zdravnik, prav tako obravnavajo prošnji dveh tujih zdravnic za zaposlitev, pri čemer Esova upa, da postopki za njuno zaposlitev ne bodo trajali predolgo. Objavljeni so tudi razpisi za zaposlitev še več družinskih zdravnikov, saj bi ZD Nazarje za ureditev razmer vsaj za začetek potreboval skupno pet zdravnikov družinske medicine.

Dostopnost nujne medicinske pomoči pa po besedah direktorice rešujejo v sodelovanju z vsemi sosednjimi zdravstvenimi domovi, pri čemer zadeve rešujejo skupaj z ministrstvom za zdravje in zdravstveno zavarovalnico. "Stvari so daleč od optimalnega, ampak nismo pa ostali povsem brez vsake oskrbe," je še dejala Esova.

Civilna iniciativa županom Zgornjesavinjske doline očita, da kot ustanovitelji ZD Nazarje v 12 letih niso uspeli zgraditi ustrezne stavbe za nov zdravstveni dom. Foto: BoBo