V osnovnih šolah si postopoma želijo uvesti model Zdrav življenjski slog v osnovni šoli, ki bi promoviral pozitiven odnos do zdravju naklonjenega življenjskega sloga. Foto: MMC RTV SLO
V osnovnih šolah si postopoma želijo uvesti model Zdrav življenjski slog v osnovni šoli, ki bi promoviral pozitiven odnos do zdravju naklonjenega življenjskega sloga. Foto: MMC RTV SLO

Helena Jeriček Klanšček z Inštituta za varovanje zdravja (IVZ) poudarja, da so starši zgled otrokom tudi v smislu zdravega življenjskega sloga, pomembno vlogo pa igrajo tudi njihova stališča do zdravja.

"Vse to vpliva na življenjski slog naših otrok skozi leta odraščanja in v obdobju odraslosti, zato bodimo otrokom zgled z nekajenjem in odgovornim pitjem alkohola, zdravim prehranjevanjem, rednim gibanjem, higieno, pa tudi življenjskimi veščinami in odnosom do življenja," je prepričana Jeriček Klanščkova.

Družina naj skupaj obeduje vsaj enkrat dnevno
Matej Gregorič
iz IVZ-ja svetuje, da si lahko, ker je skupni obed pomemben zaščitni dejavnik z vidika zdravja, družina zastavi za cilj skupno obedovanje vsaj enkrat dnevno. Vanj naj bi vključila sadje in zelenjavo ter tako izboljšala kakovost skupnih obrokov.

"Otroke lahko vključimo tudi v proces nakupa hrane in jih tako postopoma navajamo na ekonomično vedenje ter jim obenem pomagamo rasti v ozaveščene potrošnike. Lahko jih vključimo še v proces priprave obeda, kjer otroku dodelimo pomembno vlogo, s tem ko prispeva k skupnemu ustvarjanju dobrin v družini," meni Gregorič.

Pomembna vloga gibanja pri razvoju otrok
Kot pravi Andreja Drev iz IVZ-ja, je lahko tudi gibanje način druženja družine, priložnost za pogovor in tvorjenje dobrih odnosov ter za sprostitev od vsakodnevnih stresov. V sodobnem tempu življenja je priporočeno vsaj 30 minut zmerne telesne dejavnosti večino dni v tednu za odrasle ter vsak dan vsaj eno uro zmerne do intenzivne telesne dejavnosti za otroke in mladostnike.

Pomembno je, da so tudi naša stališča do uživanja tobaka in alkohola razčiščena in da jasno postavimo pravila, ki se jih moramo potem dosledno držati, poudarja Maja Zorko z IVZ-ja. Podatki različnih študij namreč kažejo, da veliko mladostnikov poskusi svojo prvo alkoholno pijačo v domačem krogu, do občasnega ali rednega pitja pa je potem le še nekaj korakov.

Uvajanje modela Zdrav življenjski slog v osnovni šoli
V osnovnih šolah si postopoma želijo uvesti model Zdrav življenjski slog v osnovni šoli, ki bi promoviral pozitiven odnos do zdravju naklonjenega življenjskega sloga. Model vključuje različne vsebine zdravega življenjskega sloga, ki so medpredmetno povezane in podpirajo redni učni načrt. Duševno zdravje, uživanje alkohola in tobaka, zdrava prehrana in gibanje so vsebine, ki so bile prepoznane kot izredno pomembne in so hkrati ključna vedenja, povezana z življenjskim slogom.