Foto: BoBo
Foto: BoBo

Smernice so oblikovali na podlagi prejetih dokumentov javnih zdravstvenih zavodov na sekundarni in terciarni ravni glede ugotavljanja identitete bolnikov v različnih okoljih in situacijah. "Pri tem je izjemnega pomena prepoznava oz. identifikacija bolnika, saj predstavlja temelj za kakovostno in varno zdravstveno obravnavo ob upoštevanju varstva osebnih podatkov," so poudarili.

Bolnik mora tako imeti ves čas obravnave in morda poznejšega zdravljenja v bolnišnici nameščeno identifikacijsko zapestnico z vsemi potrebnimi podatki – imenom in priimkom, rojstnimi podatki, matično številko in/ali črtno kodo, ki omogoča preverjanje podatkov, je zapisano v smernicah.

Bolniki, ki prihajajo iz socialnovarstvenih zavodov, morajo imeti zapestnico nameščeno že ob sprejemu, v nasprotnem primeru je obvezna priloga osebnega dokumenta ali fotokopije.

Identificiranje ne glede na način obravnave

Zdravstveni zavodi morajo ob sprejemu ali premestitvi bolnika vsakič identificirati z osebnim dokumentom, ne glede na to, ali gre za reden ali nujen sprejem oz. premestitev.

Smernice predvidevajo tudi, da izvajalci določijo kontrolne točke preverjanja identitete. Osnovne kontrolne točke so sprejem bolnika, diagnostično-terapevtski postopki, delitev hrane, prevzem bolnika, premestitev bolnika in druge. Preverjanje identitete pred zdravstveno obravnavo lahko poteka tudi ustno, tako da zaposleni bolnika vpraša, kako mu je ime in kdaj se je rodil.

V primeru, ko je bolnik sprejet kot neznana oseba, ko pri sebi nima osebnih dokumentov s fotografijo, ne more posredovati osebnih podatkov ali prepoznava z osebnim dokumentom in videzom bolnika ni mogoča, naj izvajalci bolnike obravnavajo kot neznane osebe vse do pisne potrditve prepoznave s strani svojcev, ki identiteto potrdijo s pomočjo uradnega dokumenta s fotografijo, ali uradne osebe.

Sistemski nadzor v celjski bolnišnici naslednji teden

Te spremembe prihajajo po tem, ko je v celjski bolnišnici septembra prišlo do zamenjave identitete dveh bolnikov, ki so ju z istim reševalnim vozilom pripeljali iz Trubarjevega doma upokojencev Loka pri Zidanem Mostu. V bolnišnici so ju 7. septembra sprejeli in identificirali na podlagi sprejemne dokumentacije in informacije reševalnega osebja Zdravstvenega doma Sevnica, ki ju je pripeljalo. V času zdravljenja je eden od bolnikov umrl, zaradi zamenjave identitete pa so bili o smrti obveščeni svojci napačnega bolnika. Za napačno identifikacijo so izvedeli, ko so umrlega bolnika že pokopali.

Ministrstvo za zdravje je podalo ovadbo zoper neznane storilce. Prav tako so sprožili sistemski nadzor. Skupina, ki bo nadzor izvajala, je že bila imenovana, nadzor pa bodo po besedah ministra Danijela Bešiča Loredana začeli izvajati naslednji teden.