Slovenski vozniki se počutijo opeharjene. Foto: BoBo
Slovenski vozniki se počutijo opeharjene. Foto: BoBo

Več deset tisoč Slovencev, ki so parkirali na hrvaški obali in niso poravnali parkirnine, je v zadnjih mesecih od slovenskih odvetnikov prejelo pisne opomine s pozivom k plačilu. Večino je razburilo to, da odvetniki svojo storitev mastno zaračunavajo. Medtem ko je neplačana parkirnina znašala le nekaj evrov, so bili odvetniški stroški nekajkrat tolikšni. Enemu od gledalcev oddaje Posebna ponudba je odvetnik za le 16 evrov dolga zaračunal kar 114 evrov odvetniških stroškov. Ker so mnenja o tem, kolikšna je upravičena odvetniška tarifa, deljena, so prejemniki pozivov v precepu: naj ne plačajo nič, naj poravnajo le parkirnino ali naj plačajo celoten znesek?

Koliko naj odvetnik zaračuna za opomin?
Zakon o odvetniški tarifi si odvetniki očitno razlagajo vsak po svoje. Več kot deset tisoč pozivov k plačilu parkirnine so poslali iz odvetniške pisarne Nataše Platovšek Vrbinc, ki pravi, da "veljavna odvetniška tarifa določa minimum za tovrstna opravila − za pošiljanje opomina je določeno minimalno 100 točk, se pravi 100 točk krat 0,64 je 46 evrov, plus vsi materialni stroški, plus stroški za pridobivanje podatkov pri upravni enoti". Koprski odvetnik Matej Domjo meni, da mu novi zakon o odvetniški tarifi, ki velja od januarja letos, dopušča celo skoraj dvakrat višjo nagrado od prejšnjega. Odvetnik Andrej Razdrih, ki v zgodbo ni vpleten, se z njima ne strinja. Meni, da gre po njihovi tarifi za tako imenovana enostavna opravila. "Ta imajo seveda določeno ceno, in to je malo odvisno tudi od vsakega odvetnika, kako to svoje delo ceni in opredeli." Da gre za pisanje, ki ne vsebuje težjih pravnih vprašanj, menijo tudi na pravosodnem ministrstvu in dodajajo, da sestava opomina ne vsebuje obsežnih pravnih in vsebinskih razlag. Pravosodni minister Goran Klemenčič je na januarski seji državnega zbora dejal, da bi odvetnikom "če bi delali po odvetniški tarifi, na en tak postopek pripadalo približno pet evrov".

Bi moral stroške izterjave plačati upravitelj parkirišča?
Po mnenju pravosodnega ministra Gorana Klemenčiča je to, da se za izterjavo nekaj evrov ali nekaj deset evrov glob zaračunava tudi po 50 evrov odvetniških storitev, problematično. Dodaja, da se to dogaja celo "kljub temu da je zakon zelo jasen in določa, da mora stroške odvetniške storitve plačati stranka oziroma naročnik storitve, se pravi parkirišče, ne pa tisti, ki naj bi to plačal". Etična komisija Odvetniške zbornice Slovenije domnevno sporna ravnanja odvetnikov še preverja. Predsednik Odvetniške zbornice Roman Završek pravi, da je "v tem razmerju zavezanec za plačilo naročnik". A dodaja, da lahko odvetnik po pooblastilu svoje stranke terja plačilo parkirnine ter stroške od nasprotne stranke, ta pa ima pravico odkloniti plačilo le-teh, saj gre za civilnopravni zahtevek. Na koncu o upravičenosti stroškov odloča sodišče, če bo šlo tako daleč. Nekateri primeri so namreč stari že skoraj pet let. Vodja Evropskega potrošniškega centra Romana Javornik pravi, da gre "v primerih neplačanih parkirnin za civilno razmerje, ne za prekršek in s tem tudi za kršenje pogodbenih obveznosti, za katere velja po hrvaških predpisih splošni petletni zastaralni rok".

Če ste parkirali v Barbarigi, opominov ne plačujte!
Poseben primer je počitniško naselje Barbariga, kjer podjetje B. Parking parkirnino zaračunava brez kakršnega koli soglasja občine, in to na parkirnih prostorih, ki so jih lastniki kupili skupaj z apartmaji. Milan Slemnik iz Društva za skladno bivanje Barbariga tako vsem lastnikom apartmajev (in s tem parkirnih mest) svetuje, naj parkirnine ne plačajo. Da gre za nezakonito pobiranje parkirnine, je potrdil tudi župan Vodnjana Klaudio Vitasović, ki je naročil inšpekcijski nadzor in o nevzdržnih razmerah obvestil hrvaško notranje ministrstvo. Tudi občinsko sodišče v Pulju je pred kratkim razsodilo v korist neplačnika parkiranja, ki ga je podjetje B. Parking poskušalo izterjati prek puljskega notarja.

Plačati ali ne?
Odgovor na to vprašanje žal ni enoznačen. Odvetnik Andrej Razdrih pravi, da lahko prejemniki opominov plačajo celoten znesek z odvetniškimi stroški in si tako zagotovijo mir. Lahko poravnajo zgolj parkirnino z zakonitimi, v večini primerov minimalnimi zamudnimi obrestmi, lahko pa opomin ignorirajo, a s tem tvegajo, da bodo hrvaška parkirišča prek sodišča vložila zahtevo za izvršbo. Ob tem ocenjuje, "da je verjetnost, da bo sodišče prisodilo stroške odvetniškega zastopanja takemu upniku, manjša, kot da jih bodo zavrnili". Če ste med prejemniki opomina, vam bo pri odločitvi morda pomagal nasvet pravosodnega ministra Gorana Klemenčiča. Ta je na januarski seji državnega zbora povedal: "Plačilo parkirnine je ena stvar, če si ga dolžan, če veš, da si ga dolžan, ga plačaj. Plačilo tovrstnih odvetniških storitev, ki si jih nisi sam nakopal na glavo, je pa druga stvar. Če bi bil zasebnik, tega ne bi plačal, in ne verjamem, da bi bilo to kdaj iztoženo."

Več o tem v današnji oddaji Posebna ponudba ob 17.25 na TVS1.