Nekateri pravniki pravijo, da odvetniških stroškov niste dolžni plačati! Foto: BoBo
Nekateri pravniki pravijo, da odvetniških stroškov niste dolžni plačati! Foto: BoBo

Nekateri pravniki pravijo, da odvetniških stroškov niste dolžni plačati, saj njihovih storitev niste naročili vi. V skladu z Zakonom o odvetniški tarifi se odvetniške storitve zaračunajo stranki, za katero je bila storitev opravljena.

10 tisoč opominov po 50 evrov
»Čez nekaj časa dobiš domov pismo iz odvetniške pisarne, kjer te terjajo, da plačaš parkirnino in stroške storitve, ki so precej višji od same parkirnine, od štiri do petkrat, okoli 50 evrov,« svojo izkušnjo pove Leon Pregelj, ki je le eden od več tisoč Slovencev, ki so po pošti prejeli tak dopis. Slovenski odvetniki, ki so sklenili pogodbo z nekaterimi hrvaškimi podjetji, ki zaračunavajo parkirnino na parkirnih prostorih, namreč pošiljajo na tisoče opominov. Med njimi je tudi pisarna odvetnice Nataše Platovšek Vrbinc, ki višino svojih storitev opisuje z naravo dela v takih primerih. Kot pravi, naj bi bili v znesku 50 evrov všteti tudi materialni stroški in stroški za pridobivanje podatkov pri upravni enoti.

Pravosodno ministrstvo: odvetniška storitev je predraga!
Nekateri »neplačniki« so poiskali pomoč pri skupini pravnikov, ki delujejo v okviru Prava za vse, kjer so nam povedali: »Ko oseba prejme tak dopis, mora preveriti, ali je odvetnik stroške svojih storitev obračunal v skladu s tarifno št. 2200. Če je tako, je tak obračun neutemeljen, saj gre za enostavno pisanje v skladu s tarifno št. 2202, po katerem se lahko obračuna največ 5,10 evra. Znesek izdatkov po tarifni številki 6002, če je odvetnik obračunal tudi to, pa lahko znaša največ 20 odstotkov nagrade, kar bi v tem primeru bilo 1,02 evra. Skupaj z davkom bi torej odvetnik lahko izstavil račun za svoje storitve največ v znesku 7,46 evra, nikakor pa ne več.« Da v sestavljanje tovrstnega dopisa ni vloženega toliko truda in dela, da bi bili odvetniki upravičeni do tako visokega povračila stroškov, menijo tudi na pravosodnem ministrstvu. Na odvetniški zbornici pa na vprašanje, zakaj odvetniki stroške opomina zaračunavajo prejemniku, ne pa naročniku, odgovarjajo: »V tem razmerju je zavezanec za plačilo naročnik.«

Protizakonito zaračunavanje
Višina odvetniških tarif ni edina težava. Življenje lastnikov apartmajev v Barbarigi, večinoma Slovencev, je zagrenila zasebna družba GU Barbariga, ki je dve leti zaračunavala parkirnino na parkirnih prostorih pred apartmaji. Čeprav so jih lastniki kupili v kompletu s parkirnimi prostori, a jih zaradi neizvedene parcelacije niso mogli vpisati v zemljiško knjigo. Zato je nastalo Društvo za skladno bivanje Barbariga. Prejemnike opominov pozivajo, naj jih ne plačujejo, saj da gre, tako trdijo njihovi hrvaški odvetniki, za protizakonito zaračunavanje. Hrvaški odvetnik Marino Folo trdi: »Ker smo članu EU-ja in ker dejstva ter dokazi govorijo v prid lastnikov nepremičnin, verjamem, da bodo kmalu spet uživali svoje pravice«.

Puljsko sodišče razsodilo v korist neplačniku parkirnine
Ena od odločitev občinskega sodišča v Pulju je že znana. Razsodilo je v korist neplačniku parkiranja, ki ga je poskušalo podjetje B. Parking izterjati preko puljskega notarja. Odvetnica Nataša Platovšek Vrbinc na vprašanje, ali imajo vsa podjetja, ki parkirnino terjajo prek slovenskih odvetnikov, za svoje početje tudi zakonsko osnovo: »Prepričana sem, da vsak odvetnik verjame v utemeljenost terjatve svoje stranke. Možnost, da svoji stranki ne bi verjela, da nima utemeljene terjatve, ne obstaja«.

Kaj storiti v primerih, ko prejmete opomin za neplačano parkirnino, kdo in kako vas lahko kaznuje in kakšne so vaše pravice, v Posebni ponudbi na TVS ob 17.25.