Kresalova se po Kanglerjevih besedah ni odzvala na njegove in pritožbe drugih v
Kresalova se po Kanglerjevih besedah ni odzvala na njegove in pritožbe drugih v "zadevi Kangler" obravnavanih posameznikih. Foto: MMC RTV SLO

Kriminalisti so v začetku maja 2011 na širšem mariborskem območju opravili več kriminalističnih preiskav in iskali dokaze o sumih gospodarskega kriminala, jemanja in dajanja podkupnine ter zlorabe uradnega položaja. Med drugim so preiskali tudi dom župana mestne občine Maribor Kanglerja in ga zaslišali.

Kresalova ni odredila preiskave dela policije
Na delo policije se je Kangler takrat pritožil, a notranja ministrica Kresal ni odredila preiskave. Zato jo je pred meseci ovadil, a je okrožno državno tožilstvo v Ljubljani njegovo ovadbo zavrglo. In to je razlog, da je zdaj sam kot zasebni tožilec vložil obtožni predlog. Kresalovi očita kršenje 28. člena Zakona o policiji in nevestno delo v službi.

28. člen Zakona o policiji:
Če posameznik meni, da so bile s policistovim dejanjem ali opustitvijo dejanja kršene njegove pravice ali svoboščine, se lahko ob vseh pravnih in drugih sredstvih za varstvo svojih pravic in svoboščin, ki jih ima na razpolago, v roku 30 dni pritoži tudi na policijo.
Pri reševanju pritožbe iz prejšnjega odstavka sodelujejo predstavniki javnosti in sindikata.
Policija mora na pritožbo odgovoriti v roku 30 dni po prejemu pritožbe.
Način in postopek reševanja pritožb predpiše minister.

Pravi, da bo vztrajal do konca, saj je prepičan, da so podani vsi znaki očitanega kaznivega dejanja. Pripravljen je iti tudi na evropsko sodišče. Kazensko ovadbo je iz istih razlogov zoper Kresalovo vložil tudi Ivan Hajnšek, ki je bil prav tako med preiskovanci.

Ovadil je tudi kriminaliste
Ker mariborski župan trdi, da so kriminalisti med preiskavo kršili zakone in temeljne človekove pravice, je vložil tudi več ovadb zoper kriminaliste in druge predstavnike organov pregona. Koliko natančno, ni znal povedati, menda jih je vložil sedem.

"Na potek preiskave nisem imela vpliva"
Nekdanja ministrica pa je v odzivu na obtožna predloga zapisala, da nepravilnosti, ki naj bi jih pri preiskavi Kanglerja naredila policija, niso bile ugotovljene.

Dodala je, da je policija preiskavo vodila tako kot vse druge primere, in poudarila, da na potek preiskave sama kot ministrica ni imela nobenega vpliva, niti ni bila seznanjena s podrobnostmi.

"Župan je zoper policiste vložil kazenske ovadbe, ki jih obravnava pristojno tožilstvo. Sama sem mu v odgovoru na dopis, v katerem je izrazil pričakovanje, da bodo zoper policiste uvedeni disciplinski postopki in notranja preiskava, zapisala, da nepravilnosti niso bile ugotovljene, saj je postopek potekal na podlagi sodnih odredb in v skladu z usmeritvami pristojnega tožilca, ter da zato tudi ne bomo uvedli posebnih ukrepov," je pojasnila Kresalova.

"Očitki niso utemeljeni"
Da očitki Kanglerja, ki jih naslavlja nanjo, niso utemeljeni in da ni kršila zakona o policiji, po njenem mnenju dokazuje tudi to, da je tožilstvo njegovo ovadbo zavrglo. "Komentarji Kanglerja na račun ustavitve postopka pa zgolj dokazujejo njegovo popolno nespoštovanje institucij pravne države, kar pa je pri nas že očitno postala navada med politiki, ki se znajdejo v kazenskih postopkih," je zapisala in dodala, da Kangler za postopke, ki jih zoper njega vodijo organi pregona, vedno znova najde politične razloge ter kaže s prsti na druge.

"Čas bi že bil, da prst obrne vase in se sprijazni s tem, da pravna država za vse velja enako, tudi zanj, ter da njegovo neumorno blatenje drugih tega ne bo spremenilo," je še zapisala.