Po neuradnih podatkih je ovaden investitor in upravljavec plinovoda Domplan, poroča STA.

Foto: BoBo
Foto: BoBo

Iz 20 objektov je bilo po eksploziji evakuiranih 76 ljudi, območje pa je bilo 10 dni zaprto. Kriminalisti so opravili podroben ogled kraja eksplozije in pod površjem našli poškodovan del plinske napeljave, ki so ga zavarovali in analizirali.

V preiskavi so ugotovili, da je podan utemeljen sum storitve kaznivega dejanja neodvrnitve nevarnosti po prvem odstavku 321. člena Kazenskega zakonika. Kaznivega dejanja sta osumljena pravna oseba in zaposleni v tej organizaciji. Sum so utemeljili s tem, da ni bila odvrnjena nevarnost, ki je nastala s kombinacijo poškodbe na plinski napeljavi zaradi gradbenih del – prisotnosti zemeljskega plina v plinskem omrežju in zemljini ter z neizvedbo varnostnih ukrepov pri sanaciji poškodbe. Promet je namreč tam kljub vsem tem elementom potekal nemoteno do trenutka, ko je v vodovodnem jašku zaradi človeškega dejavnika eksplodiral nakopičen zemeljski plin.

Poškodovani v eksploziji plina niso v smrtni nevarnosti, so pa opečeni

Delavec, ki je 3. decembra lani pregledoval napako, je sicer imel upravičen razlog za zadrževanje v vodovodnem jašku, in kot so pojasnili na Policijski upravi Kranj, ni med ovadenimi. V času eksplozije pa so bili ob robu jaška plinovoda še en delavec in štirje otroci. Vseh šest je bilo poškodovanih in se je zdravilo zaradi opeklin.

V Domplanu kazali na gradbeno podjetje

V preiskavi so kriminalisti torej ugotovili, da je podan utemeljen sum storitve kaznivega dejanja neodvrnitve nevarnosti po prvem odstavku 321. člena Kazenskega zakonika. Ta določa, da se, kdor pravočasno ne naznani pristojnemu organu ali organizaciji ali sicer ne stori vsega, kar je treba, da se odvrnejo požar, povodenj, eksplozija, prometna nesreča, ekološka nesreča ali kakšna druga nevarnost za življenje ljudi, ali čezmerno obremenitev okolja, ali premoženje večje vrednosti, čeprav bi to lahko storil brez nevarnosti zase ali za koga drugega, kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

Po eksploziji so se kresala mnenja o tem, kdo je odgovoren za nesrečo. V podjetju Domplan, kjer skrbijo za kranjski plinovod, so s prstom pokazali na izvajalca del, gradbeno podjetje IMP Promont. Kriminalistična preiskava pa je pokazala, da naj bi bil za dogodek zaradi neodvrnitve nevarnosti odgovoren Domplan.

Kot je v odzivu na ovadbo za STA izpostavila direktorica Domplana Vera Zevnik, v podjetju z ovadbo in ugotovitvami policijske preiskave niso seznanjeni, saj jih niti policija niti tožilstvo nista obveščala o poteku in ugotovitvah policijske preiskave. "Konkretneje bomo ugotovitve policijske preiskave lahko komentirali, če nam bodo te od policije oziroma tožilstva predočene," je zapisala.

Foto: TV Slovenija
Foto: TV Slovenija

Sanacija napake je bila ocenjena na okoli 40.000 evrov.

Kriminalisti so pri ogledu ugotovili še, da gre v primeru plinovoda za neskladno gradnjo, saj odseka ni bilo v načrtih projekta za izdajo gradbenega dovoljenja, ampak so bila dela izvedena glede na potrebe. Z nepravilnostmi so seznanili pristojni inšpektorat za infrastrukturo.

Kranjska občina ni bila vpletena

V Mestni občini Kranj so znova izrazili obžalovanje, da se je pri gradnji zgodila nesreča zaradi eksplozije plina in da so se pri tem poškodovali delavca in otroci, ki so bili takrat v bližini na poti iz šole. "K sreči so vsi okrevali in nimajo dolgotrajnih posledic," so izpostavili.

Kranjski župan Matjaž Rakovec je poudaril, da Mestna občina Kranj v nesrečni dogodek ni bila vpletena. "Za infrastrukturo, ki smo jo naročili, to so meteorna in fekalna kanalizacija ter javna razsvetljava in vodovod, smo imeli vsa dovoljenja," je zagotovil in pojasnil, da so povabili koncesionarje, da tudi oni sočasno ob gradnji kanalizacije položijo svoje vode, da ceste ne bi prekopavali še enkrat, kar sta Elektro Gorenjska in Domplan tudi izkoristila. Ni pa Rakovec mogel komentirati ugotovitev kriminalistov, da naj bi Domplan delal brez ustrezne dokumentacije. Kot je izpostavil, mora koncesionar sam zagotoviti dovoljenja za svoj del projekta.

Dogodek je bil sicer opozorilo za naprej, da se bodo v prihodnje takšnih projektov na Mestni občini Kranj lotevali z večjo previdnostjo. "Prav gotovo bomo po vsem tem za naslednje investicije, ko se bodo delali podobni skupni projekti, zahtevali še dodatne zaščite, predvsem da vidimo vsa dovoljenja," je dejal Rakovec.

Mestna občina Kranj je trenutno v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja za ureditev kanalizacije, vodovoda in javne razsvetljave na območju Čirč, kjer bodo koncesionarjem prav tako omogočili, da se vključijo v delo. Vendar, kot je izpostavil Rakovec, pod drugačnimi pogoji.