Sovo je v zadnjih letih pretreslo več afer. Foto: MMC RTV SLO
Sovo je v zadnjih letih pretreslo več afer. Foto: MMC RTV SLO
Podbregar
Podbregar v času, ko je vodil Slovensko obveščevalno varnostno agencijo. Foto: RTV SLO
Boštjan Šefic
Šefic je danes državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve. Foto: BoBo

Po informacijah, ki jih je pridobil portal Pod črto, naj bi se neupravičena izplačila dogajala v času, ko je bil Iztok Podbregar direktor Sove (2002-2006); pri Boštjanu Šeficu pa v času, ko je bil namestnik direktorja (2004-2007).
Izplačila iz posebnega sklada (gre za sredstva, namenjena tajnim operacijam in plačilu informatorjev Sove) sta po navedbah portala začela preiskovati poznejša vodilna na Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji, direktor Andrej Rupnik (2007-2010) in namestnik Darko Stare (2007-2010), potem ko naj bi ju na to opozoril eden izmed zaposlenih.

Kot navaja portal, mora biti pri izplačilih iz posebnega sklada navedena identifikacijskega številka informatorja, ki bo končni prejemnik denarja, navedeno mora biti tudi, katere informacije je pridobil in s čim si je prislužil plačilo.

Izplačila informatorjem
Rupnik je po pisanju portala najprej popisal izplačila informatorjem Sove v času, ko sta agencijo vodila Podbregar in Šefic (ta je danes državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve). Ugotovil naj bi, da so bila nekatera izplačila namenjena informatorjem, ki so bili že dlje časa deregistrirani in da je dokumentacija vsebovala le dokazila, da so bila sredstva izplačana, ne pa tudi obrazložitve, za kakšen namen so bila izplačana.

Stare in Rupnik naj bi po pisanju portala ugotovila, da sta izplačila odobrila in izplačala Šefic in Podbregar, in sicer drug drugemu, oba pa naj bi jih predala informatorjem. "Ker pa so bili informatorji v času spornih izplačil že deregistrirani, po navedbah naših virov obstaja sum, da sta Šefic in Podbregar ta sredstva zadržala zase," so zapisali na portalu.

Uveden izredni strokovni nadzor
Portal je Sovi posredoval več zaprosil za dokumentacijo o spornih izplačilih in več prošenj za potrditev informacij, dobil pa je le odgovor, da je direktor Zoran Klemenčič 14. oktobra letos v zvezi z zadevo odredil izredni strokovni nadzor.

To so za Slovensko tiskovno agencijo potrdili tudi na Sovi in dodali, da je izredni strokovni nadzor "namenjen ugotavljanju izvornega stanja in vzpostavitvi prilog dokumenta, ki jih je na podlagi zakona o dostopu do informacij javnega značaja zahteval Anže Voh Boštic, odgovorni urednik spletnega portala Pod črto". Podrobnejših pojasnil v zvezi s potekom izrednega nadzora zaradi varovanja tajnih podatkov in interesa nadzornega postopka agencija ne more posredovati, so še zapisali.

Podbregar: Podatki so neresnični
Podbregar je v odgovoru portalu zapisal, da so podatki neresnični in da zanje sliši prvič. Šefic pa je odgovoril, da o delu s tajnimi izvori in izplačili Sove ne more dajati nobenih informacij, ker je zavezan k varovanju tajnih podatkov. Tudi sicer po njegovem spominu izplačil deregistriranim informatorjem brez obrazložitev naj ne bi bilo mogoče izvesti.

Rupnik je za portal potrdil, da je preiskoval zadevo, a je ni dokončal, ker je Sovo prej zapustil. Potrdil je nekatere ugotovitve in dodal, da bi zadevi do dna lahko prišel le, če bi z deregistriranimi viri agencije opravili pogovore o tem, ali so sredstva prejeli in za kaj.

Tudi Stare je potrdil, da so bili prejemniki sredstev nekateri že več let deregistrirani informatorji, ki za agencijo več niso zbirali podatkov, tista, ki naj bi jim predala sredstva, oziroma tisti, ki je s podpisom odobril izplačilo, pa da sta bila Podbregar oziroma Šefic.