Župan je obsojen storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja, ker je bila po sodbi sodišča prodaja vnaprej dogovorjena tako, da je razpisnim pogojem ustrezalo le podjetje Serming. Srednik je po občinskih navodilih zemljišče ocenil manj od realne vrednosti, s čimer je občinski proračun oškodoval za 5,5 milijona evrov. Foto: BoBo
Župan je obsojen storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja, ker je bila po sodbi sodišča prodaja vnaprej dogovorjena tako, da je razpisnim pogojem ustrezalo le podjetje Serming. Srednik je po občinskih navodilih zemljišče ocenil manj od realne vrednosti, s čimer je občinski proračun oškodoval za 5,5 milijona evrov. Foto: BoBo
Popovič
Popovič je bil obsojen zaradi prodaje zemljišč, pri čemer je po sodbi sodišča nastalo 5,5-milijonsko oškodovanje proračuna. Foto: MMC RTV SLO/Matej Pušnik
Bo Popovič moral za rešetke ali ne?

Na koprskem višjem sodišču se je začela obravnava, na kateri tričlanski sodni senat tehta pritožbe obsojenega koprskega župana Borisa Popoviča in soobsojenih, direktorice občinske uprave Sabine Mozetič in cenilca Rajka Srednika. Vsi trije so se seje udeležili.

Za zaplet je že takoj na začetku poskrbela odvetniška pisarna Senica, ki brani Popoviča. Odvetniki so predlagali preložitev seje, saj zahtevajo prenos sojenja na drugo sodišče in izločitev predsednika senata, češ da je "okužen" z enim od sojenj Popoviču. Bil je namreč v senatu, ki je obsodil Popoviča za utajo davkov, ustavno sodišče pa je sodbo delno razveljavilo.

Sodnik odločno naredil red
"Vaš zahtevek je neutemeljen, smo ga pa pričakovali in vam kar takoj povem, da bomo današnjo pritožbeno sejo izpeljali. Veliko časa smo že porabili za ta primer," je vidno vznejevoljen odločil predsedujoči sodnik Aleš Arh.

"Če ste imeli pripombe in zahteve, bi jih morali podati takoj, ne pa dve minuti pred začetkom seje. Stvar je jasna in ne bomo debatirali," je dal vedeti okrepljeni ekipi odvetnikov, ki ni ugovarjala niti z besedico.

Odvetnike čaka sankcija
"Vaše zahteve so očitna zloraba procesnih pravic. Nismo si mislili, da si bo odvetniška pisarna Senica privoščila kaj takega. Kakšne sankcije bomo sprožili za zlorabo, bo sodišče odločilo pozneje," je ukrepanje napovedal Arh.

Na napovedane ukrepe so se že odzvali v odvetniški pisarni Senica: "Če sodišče meni, da moramo zato, ker v naši odvetniški pisarni branimo osnovne ustavne in človekove pravice svojih strank, biti kaznovani, bomo kazen sprejeli. Dejstvo pa je, da smo zahtevo za prenos krajevne pristojnosti odločanja na drugo sodišče in zahtevo za izločitev dveh višjih sodnikov svetnikov vložili po tehtnem premisleku, v zakonitem roku in skladno s pravnimi možnostmi, ki jih imamo na voljo. Ko gre za osnovne človekove pravice, nikakor ne moremo govoriti o kakršni koli zlorabi procesnih pravic," so zapisali.

Do odločitve še nekaj časa
Sodnica poročevalka, višja sodnica Mara Turk je v nadaljevanju prebrala poročilo o ugotovitvah prvostopenjske sodbe, s katero je bil Popovič zaradi zlorabe položaja obsojen na triletno zaporno kazen in dveletno prepoved opravljanja javne funkcije.

Odvetniki vseh treh obsojenih so v današnjih pritožbah navajali domnevne kršitve v sodnem postopku in senatu predlagali, naj njihove stranke bodisi oprostijo bodisi prvostopenjsko obsodbo razveljavijo in jo dajo v presojo drugemu sodniku.

Tožilka za Popoviča zahteva zvišanje zapora na štiri leta
Prvostopenjsko sodbo izpodbija tudi višja državna tožilka Nataša Valentič Kuštra. Zahteva, da se Popoviču zviša kazen na štiri leta zapora, za tri leta pa naj se mu prepove opravljati javno funkcijo. Za Mozetičevo zahteva zvišanje na tri leta zapora. Toliko je sicer tožilstvo predlagalo že v sojenju na prvi stopnji, vendar jima je sodnica nato dosodila nižje kazni. Tožilstvo je prepričano, da je okrožno sodišče dalo preveliko težo olajševalnim okoliščinam in dejstvu, da je od storitve kaznivega dejanja preteklo že veliko časa. "Zastoje sojenja je povzročil prav prvoobtoženi Boris Popovič, ki je svoje neudeležbe opravičeval z zdravniškimi opravičili. Časovna distanca bi se lahko upoštevala, če tako Popovič kot soobsojena Mozetičeva vmes ne bi storila nobenih kaznivih dejanj, vendar sta oba v drugih kazenskih postopkih," je razloge nizala tožilka.
Meni, da je koprsko okrožno sodišče premalo upoštevalo oteževalne okoliščine. "Izneveril se je funkciji, ki mu je bila zaupana. Ni deloval transparentno in v duhu dobrega gospodarja. Nasprotno, posledice za občino so ogromne in jih bo ta občutila še zelo dolgo. Zame ni dvoma, krivda je dokazana," je po seji še povedala Valentič Kuštrova.

Popovič: To je totalen "komplot"
"Zelo jasno je, da v tem poslu za občino ni nastala nobena škoda, ampak obratno. Občini so naredili škodo vsi, ki so sodelovali pri tem konstruktu, saj projekta ni bilo mogoče končati," je senatu dejal Popovič.

Zaradi obsežnosti primera odločitve višjega sodišča, ali bo moral Popovič v zapor ali ne, ni pričakovati prej kot v dveh do treh mesecih.

Obsojen zlorabe položaja
Župan je obsojen storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja, ker je bila po sodbi sodišča prodaja vnaprej dogovorjena tako, da je razpisnim pogojem ustrezalo le podjetje Serming. Srednik je po občinskih navodilih zemljišče ocenil manj od realne vrednosti, s čimer je občinski proračun oškodoval za 5,5 milijona evrov. Mozetičeva je obsojena zlorabe položaja.

Popovič že ves čas vztraja, da je sodba krivična, da ni zlorabil položaja in da je občina s prodajo zemljišč na Serminu sklenila odličen posel.

Župan bo še pogost gost sodišča
Popoviča v naslednjih letih čaka še več drugih postopkov. "Pred okrožnim sodiščem v Kopru se zoper Borisa Popoviča trenutno vodijo tri zadeve, ki so v fazi preiskave; od tega so v dveh zadevah že izdani sklepi za uvedbo preiskave, ki še niso pravnomočni. V zadevi glede nakupa luči na koprskem pomolu je že izdan sklep o uvedbi preiskave, vendar so osumljenci zoper njega vložili pritožbo in se spis od decembra 2014 nahaja na izvenobravnavnem senatu, ki bo odločil o pritožbah. Odločitev pričakujemo v roku enega meseca," so nam sporočili s koprskega okrožnega sodišča.

Sojenje zaradi zlorabe položaja pri preprodaji zemljišč v Valdoltri je tik pred koncem, na razpis glavne obravnave pa čakata dve obtožbi za razžalitev, v drugi polovici leta pa se bo moral Popovič zagovarjati zaradi domnevne zlorabe položaja pri podelitvi koncesije za lokale na koprskem kopališču podjetju v lasti županove družine.

Bo Popovič moral za rešetke ali ne?