Obramba Popoviča je predlagala zaslišanje različnih strokovnjakov, a je sodišče to zavrnilo. Foto: BoBo
Obramba Popoviča je predlagala zaslišanje različnih strokovnjakov, a je sodišče to zavrnilo. Foto: BoBo


Sodbo, s katero je bil župan Kopra Boris Popovič obsojen zaradi davčne zatajitve in domnevne ponareditve poslovnih listin, sta potrdila tako višje kot vrhovno sodišče. Ustavno sodišče jo je soglasno razveljavilo. Sojenje se bo ponovno začelo na prvi stopnji.

Sodbo, ki jo je Okrožno sodišče v Kopru Popoviću izreklo leta 2010, je leta 2011 potrdilo višje sodišče in leto pozneje še vrhovno sodišče. Pritožbo nanjo je vložil Popovičev odvetnik Marko Bošnjak, ki je odločbo prejel danes.

Strokovnjaka je sodišče zavrnilo
Po njegovih besedah je ustavno sodišče ugotovilo kršitev pravice do aktivne obrambe. Kot je pojasnil, je bilo pri sojenju izvedensko mnenje za Popoviča negativno. Pripravo izvedenskega mnenja je takrat po naročilu sodišča pripravil davčni izvedenec Darko Končan, ki je ugotovil, da so v nekdanjih lokalih Borisa Popoviča Snack bar in Carpaccio pub dokumentacijo vodili po domače: posegali naj bi v blagajne, prirejali račune, prikazovali manj prihodkov in podobno, pa tudi ponarejali poslovne listine, ker naj bi davčnemu uradu predložili napačne podatke. Popoviča je v tem procesu zagovarjal odvetnik Franci Matoz. Izvedensko mnenje je Matoz želel ovreči s strokovnim mnenjem in je zato predlagal zaslišanje strokovnjaka in sicer svojega dobrega znanca in "soborca" iz boja proti slovenskim elektrodistributerjem, ekonomista Rada Pezdirja. Sodišče je predlog zavrnilo.

Izpodbijanje izvedenskih mnenj
Obramba je ves čas zatrjevala, da je sestavni del pravice do obrambe poskus izpodbijanja dokazov - tudi izvedenskih mnenj, ki so za obdolženca negativna. Med drugim tako, da predstavijo drugačno, strokovno mnenje in predlagajo zaslišanje ustreznega strokovnjaka, ki bi izpodbil točnost takega izvedenskega mnenja, je pojasnil Bošnjak.

Drugih kršitev niso obravnavali
Ustavno sodišče je po njegovih besedah ob opiranju na prakso Evropskega sodišča za človekove pravice ugotovilo, da je to sestavni del aktivne obrambe. Bošnjak je pojasnil, da je obramba uveljavljala še več drugih kršitev pri tej zadevi, vendar se ustavno sodišče s tem niti ni ukvarjalo, saj da za razveljavitev sodbe zadošča že omenjena kršitev v postopku.

Osem mesecev pogojno, odslovil Matoza
Popovičev odvetnik pričakuje, da bo strokovno mnenje pri ponovnem odločanju o zadevi pripomoglo, da bo tudi sodba drugačna. Pričakuje tudi, da se ne bi ponovile druge kršitve, ki so jih grajali. Sodniki so sicer Popoviču v omenjeni zadevi prisodili osemmesečno pogojno kazen.

Po pravnomočni obsodbi se je Popovič razšel z Matozom. Od tedaj je Matoz opravljal v glavnem pravne posle za občino Koper, ob boku Popoviča na sodiščih ga je bilo videti bolj malo. Kasneje je Popovičeve sodne primere prevzela odvetniška pisarna Čeferin.

Po Bošnjakovih ocenah je odločitev ustavnega sodišča na splošno zelo pomembna za slovensko pravno prakso v kazenskih zadevah. Ugotavlja namreč, da obramba večkrat poskuša izpodbijati pravilnost izvedenskih mnenj, tako da predstavi strokovno mnenje in predlaga zaslišanje. A je bila sodna praksa glede tega po Bošnjakovih besedah v Sloveniji neenotna, sodišča pa so slednje pogosto zavračala.
Zadeva se nanaša na dogajanje v letu 2001, ko Popovič še ni bil župan.