Mnoge stranke se strinjajo, da je nujna predvsem uvedba celovitega bančnega nadzora. Foto: MMC RTV SLO/EPA
Mnoge stranke se strinjajo, da je nujna predvsem uvedba celovitega bančnega nadzora. Foto: MMC RTV SLO/EPA
Evropski parlament
EU mora najti način, da se približa ljudem. Foto: EPA
Volitve v Evropski parlament
Kakšne reforme bi potrebovala EU po evropskih volitvah? Foto: BoBo

DeSUS
Prva naloga EU je, da se približa ljudem in poenostavi zapletene birokratske postopke. Povečati bi bilo treba tudi vlogo manjših držav članic. Manjše države so namreč vse prevečkrat primorane zgolj v izvrševanje odločitev, ki so že prej dogovorjene med večjimi državami članicami. Menimo, da morajo prednost dobiti argumenti držav in ne zgolj številčnost prebivalstva posamezne države članice.
NSi
V luči gospodarske in finančne krize je treba še vedno namenjati pozornost potrebni regulaciji finančnih trgov. EU in njene članice morajo imeti močno vlogo pri odpravljanju lakote, pri odzivanju na posledice podnebnih sprememb, pri krepitvi institucij države in demokratičnih struktur ter spoštovanju človekovih pravic. Človekove pravice in boj proti revščini sta osrednja dejavnika razvojne politike EU.
DL
Treba je uvesti enotna bančna pravila in enotne mehanizme za sanacijo bank v težavah, da to ne bi bilo več le na ramenih posamezne države. Dobrodošli bi bili tudi skupni ukrepi za boj proti recesiji in bolj enotno in odločno nastopanje v zunanjepolitičnih temah.
SDS
EU potrebuje reforme, ki bodo vodile k večji operativnosti, hitrejšemu sprejemanju sklepov in dodatne ukrepe na področju finančnega poslovanja in delovanja bank. Nujno je končno treba sprejeti skupen nadzor nad bančnim sistemom.
ZaAB
EU bo morala najti način, kako se s svojim delovanjem približati državljanom članic. Danes prevladuje občutek, da politiko, ki se sprejema v Bruslju, vodijo različni lobiji, interesi predvsem samo kapitala, manj pozornosti pa se namenja samim državljanom EU.
PS
V EU bi morali narediti odmik od skrajne neoliberalne gospodarske politike Evropske komisije. Usmeriti bi se morali v socialno pravično in solidarno družbo, ki bo nudila perspektivo mladim in bo zahtevala spoštovanje delavskih pravic. Poenostaviti je treba predpise in postopek odločanja v EU, povečati vlogo neposredno voljenih organov ter poudariti interese vseh članic EU.
SD
Evropa potrebuje spremembe, ki bodo izboljšale vsakodnevno življenje ljudi, posebej revnih in odrinjenih na rob družbe. Zagotoviti moramo varne življenjske standarde in okrepiti solidarnost. Z gospodarsko rastjo bomo zmanjšali brezposelnost. Bolj odprto in demokratično EU bomo zagotovili s takojšnjo odpravo trojke, ki jo bo zamenjalo odgovorno ekonomsko upravljanje.
SLS
Za preprečitev vnovične finančne krize je nujna predvsem uvedba celovitega bančnega nadzora. Preostanek reform mora iti v smeri zmanjšanja razvojnega zaostanka držav članic z obrobja, sicer lahko zaradi prevelikih razvojnih razlik hitro pride do anomalij na skupnem evropskem trgu, kar bo povzročalo nova nesoglasja in postavilo EU kot skupnost na resno preizkušnjo.

T. P.