Stranka Enakopravni deželani - Naprej Slovenija meni, da se mora Slovenije decentralizirati po vzoru Avstrije. Foto: BoBo
Stranka Enakopravni deželani - Naprej Slovenija meni, da se mora Slovenije decentralizirati po vzoru Avstrije. Foto: BoBo

DeSUS
Slovenija v zadnjem obdobju krepi svojo vlogo v regiji in je spremenila zunanjo politiko iz izvršilne politike večjih držav v samostojno zunanjo politiko, ki si dovoli jasno sporočiti, kakšna so stališča in interesi Slovenije. Prioriteta za krepitev gospodarskih odnosov so države, ki izhajajo iz nekdanje sovjetske zveze, Turčija in Bližnji vzhod.
SMC
Slovenija si mora prizadevati za okrepljeno sodelovanje z državami na Zahodnem Balkanu in te države podpirati na njihovi poti v Evropsko unijo. Slovenija si mora prizadevati za razvoj multilateralnih institucij za zagotavljanje miru, varnosti in sodelovanja, podpirati mora nove gospodarske in politične sile pri prevzemanju večje odgovornosti za delovanje teh institucij.
Enakopravni deželani - Naprej Slovenija
Slovenija se mora decentralizirati po vzoru Avstrije na gorenjsko, štajersko, koroško, goriško, Istro s Primorsko, dolenjsko, ljubljansko z notranjsko in prekmursko regijo. Te samostojne gospodarske regije morajo same konkurirati za sodelovanje z regijami EU in njenih držav, sicer ne bo preboja za nova delovna mesta.

T. P.