Foto:
Foto:


Enakopravni deželani - Naprej Slovenija
Za ustrezno pomoč bomo zadolžili tudi evropske poslance, sicer bodo odpoklicani.
Piratska stranka Slovenije
Poenostavljanje birokratskih postopkov je nujni predpogoj za pridobivanje evropskih sredstev.
DeSUS
Podprli bomo večje projekte in nasprotovali preveliki drobljenosti teh sredstev. Povečati je treba tudi osebno odgovornost delivcev in prejemnikov pomoči. V primeru, da so evropska sredstva podeljena ali porabljena nesmotrno, morajo za to odgovarjati institucije oziroma podjetja ter odgovorne osebe.
SMC
Pripravili bomo operativni program za uresničevanje strategije za pametno, trajnostno in vključujočo rast, ki bo pokrival obe kohezijski regiji. V že ustanovljeni službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko bomo pridobili najbolj usposobljene kadre za pripravo in nadzor projektov.

A.N.