Foto:
Foto:


Enakopravni deželani - Naprej Slovenija
Infrastruktura se bo gradila z vrnjenimi nakradenimi milijardami evrov.
Naklonjeni smo 1000 vetrnicam, ustavili bi TEŠ 6 ter zgradili novo jedrsko elektrarno.
Gensko spremenjeni organizmi v Sloveniji po našem mnenju nimajo kaj iskati.
Piratska stranka Slovenije
Finančna sredstva za izvedbo investicij v infrastrukturo bi zagotovili z bolj učinkovitim črpanjem evropskih skladov z javno-zasebnimi partnerstvi. Najprej bi vlagali v razvoj in graditev hrbteničnega omrežja za internet.
V omrežju so nujni tudi energetski objekti večjih moči, kot na primer NEK, ki ji je ob upoštevanju visokih varnostnih standardov smiselno podaljšati življenjsko dobo.
Nismo proti raziskavam v GSO, smo pa proti dosedanji rabi in slabi praksi podjetij, ki GSO uvajajo na trg EU in širše.
DeSUS
V primeru, da Slovenija ne bi mogla zagotoviti dovolj lastnih in evropskih sredstev, bo treba k sodelovanju privabiti tuje investitorje z lastnim in zdravim kapitalom. Prednostna investicija mora biti izgradnja dodatnega pomola v Luki Koper.
Odločitev o gradnji drugega bloka NEK je treba sprejeti na referendumu. V stranki DeSUS dajemo prednost izgradnji novim hidroelektrarnam in obnovljivim virom energije.
SMC
Finančna konstrukcija za izvedbo investicij bo pretežno temeljila na namenskem kreditu EIB ali izdaji namenskih "infrastrukturnih" projektnih obveznic.
Pri NEK podpiramo tako podaljšanje delovanja kot drugi blok, a pred tem se bomo zavzemali za referendum.
GSO načeloma nasprotujemo.

A.N.