Foto:
Foto:

Stranka DeSUS se z izobraževanjem ne ukvarja. V Združeni levici opozarjajo, da je treba ustaviti privatizacijo šolstva in znanosti, in da se bodo zavzemali za univerzalni dostop do kakovostnih storitev izobraževanja.

V ZaAB bi raziskovalne ustanove financirali po učinku, racionalizirali bodo pisanje učbenikov, prenovili maturo in povečali število kadrovskih štipendij. V PS obljubljajo brezplačno malico in šolo v naravi za vse otroke, znižanje sredstev zasebnim univerzam in povečanje denarja za javne univerze, izgradnjo študentskega kampusa, ukinjanje študentskih servisov.

V NSi bodo ustanovili štipendijske in razvojnoraziskovalne sklade. Z bolj zgodnim opismenjevanjem bi spodbujali izobraževanje v maternem jeziku, uvedli bi tudi zgodnejše učenje tujih jezikov, povezali šolski sistem z gospodarstvom, več bi bilo domovinske vzgoje. SD bi reformiral študentsko delo. Poskrbeli bi za usposabljanja mladih na delovnem mestu, priznavanje neformalnega izobraževanja. Zavzemajo se za izboljšanje izobraževalne in raziskovalne infrastrukture univerz in njihovo mednarodno povezovanje.

SDS bi prenovila in poenotila sistem financiranja v celotni izobraževalni vertikali. Na vseh ravneh izobraževanja bi spodbujali podjetništvo, mobilnost. Višali bi delovne normative, združevali manjše šole in zavode ter uvedli nov način imenovanja ravnateljev. V SLS bi prenovili sistem nacionalnega preverjanja znanja, sistem vrednotenja visokošolskih programov, pri čemer bi bil eden od kazalnikov zaposljivost diplomantov. Preprečili bi fiktivno vpisovanje in zmanjšali financiranje gimnazijskih programov ter povečali financiranje v poklicnih šolah.

V SMC bi posodobili program poklicnega izobraževanja, vpeljali sistem vrednotenja in priznavanja neformalno pridobljenih znanj, nov sistem napredovanja za učitelje, obljubljajo ureditev učbeniške politike in širokopasovne povezave v vse šole. V stranki Verjamem bodo poskrbeli za pravičnejše cene vrtcev, lokalno hrano v slovenskih šolah, spodbujanje podjetništva in podjetniških znanj, preprečitev fiktivnih vpisov, sodelovanje z gospodarstvom in regulacijo vpisnih mest.

A.N.