Foto:
Foto:

Novakova meni, da imamo v Sloveniji preobširen javni sektor, ki bi ga lahko zmanjšali tudi s poenostavitvijo različnih postopkov. Gospodarske družbe v državni lasti, pravi, je treba prodati dobrim lastnikom ter ustvariti pogoje za nastajanje novih družb.
Jernej Vrtovec je na predstavitvi izpostavil slabo gospodarsko stanje na Vipavskem ter nujno sprejetje ukrepov za oživitev gospodarstva.
Kandidat Ivan Humar se zavzema za razvoj v smeri sodobnejše prometne infrastrukture ob reki Soči ter opozarja na možnosti, ki jih ponujata gozd in kakovosten les na Goriškem in jih je treba izkoristiti. Kandidat Pavel Sivec pa možnosti razvoja regije vidi predvsem v turizmu.
A. N.