Foto:
Foto:

Piratska stranka Slovenije

Na področju zdravstva bi bilo treba najprej uvesti centralno naročanje pri javnih naročilih, združiti obvezno in dopolnilno zavarovanje ter takoj sprožiti vsesplošno racionalizacijo.

Pri pokojninskem sistemu je zanašanje izključno na piramidni sistem ob obstoječih pogojih dolgoročno nevzdržno. Izboljšati bi morali pogoje za poslovanje, investiranje in posledično povečanje količine prispevkov.

DeSUS

Zavzemamo se za ukinitev dopolnilnega zavarovanja in vključitev teh sredstev v javno zdravstveno blagajno. Potreben je odkrit boj proti korupciji, predvsem pri investicijah, nabavah materiala in zdravilih, ter optimiziranje organizacije dela v zdravstvenih ustanovah.

Pokojninske reforme pa v DeSUS ne podpiramo do leta 2020. Po tem letu pa bi bila edina sprememba lahko dvig starostne dobe za upokojitev, ker se pričakuje daljša življenjska doba.

SMC

Treba je pospešiti združevanje javnih zdravstvenih zavodov na vseh ravneh zdravstvene dejavnosti, a le tam, kjer je to strokovno upravičeno. Treba je prečistiti odhodkovne postavke ZZZS, ki niso povezane z obveznim zavarovanjem.

Nova pokojninska reforma pa bi morala temeljiti na spremembah pokojninske in delovne zakonodaje, ki bo omogočila bolj fleksibilno zaposlovanje, hitrejši in postopen vstop na trg dela ter kasnejši in postopen izstop iz delovne aktivnosti.

B.J.