Foto:
Foto:


PS
Za naložbe v infrastrukturo so mogoči štirje viri financiranja: proračun, evropska sredstva, zasebni partnerji oziroma koncesije ter sredstva državnih bank.
V naslednjih 20 letih bomo gradili na treh ključnih virih pridobivanja električne energije: hidroelektrarnah, termoelektrarnah in nuklearnih elektrarnah.
Do GSO imamo odklonilen odnos, zagovarjamo pa stališče, da se ima vsaka država članica znotraj EU pravico odločati o uporabi GSO.
SD
Možni viri financiranja infrastrukture so oddaja koncesij za gradnjo in upravljanje, finančna konstrukcija kohezijskih sredstev in kreditov ter kombinacija proračunskih sredstev in javno-zasebnega partnerstva s sistemom razpoložljivosti.
Preučili bomo možnosti za gradnjo drugega bloka NEK ob upoštevanju najvišje varnosti in vplivov na okolico.
Nasprotujemo gojenju GSO.
SLS
S spodbujanjem javno-zasebnih partnerstev bi privabili lastniški in rizični kapital, hkrati pa bi za državne investicije poiskali ugodnejša namenska posojila določenih institucij v EU.
Podpiramo gradnjo drugega bloka NEK v sodelovanju s partnerji iz sosednjih držav.
Gensko spremenjenim organizmom nismo naklonjeni in se zavzemamo za celovito ureditev te tematike na ravni EU.

A.N.