Foto:
Foto:


SDS
Združili bomo razpise za kohezijska sredstva na enem mestu, zagotovili pregledne in celovite razpise za pridobivanje teh sredstev, poenotili in poenostavili poročanje o porabi sredstev ter zagotovili odprte roke za prijave in posebne razpise za mala in srednja podjetja.
ZaAB
Treba bo zaostriti pogoje za izplačila iz proračuna iz naslova črpanja EU sredstev. Neposredni uporabnik bo moral vložiti več napora v pravočasno pripravo zahtevkov za povračilo EU sredstev v državni proračun.
PS
S pravilno kadrovsko politiko bomo prevzeli odgovornost za 100-odstotno črpanje evropskih sredstev. Ne bomo ponavljali napak, s katerimi je sedanja vlada prikrajšala občane 34 občin, v katerih so bili vsi postopki izpeljani, niso pa dobile potrebnih odločb.
SD
Obdobje 2007-2013 se lahko pospeši z ustanovitvijo akcijskih skupin, ki dnevno spremljajo projekte in težave tekoče rešujejo. Za obdobje 2014-2020 je ključno, da bo izvajanje čim bolj enostavno, pregledno in elektronsko, z večjo obveščenostjo upravičencev in jasno dinamiko razpisov.

A.N.