Foto:
Foto:

SDS

Podpirajo privatizacijo. Umik države iz gospodarstva je nujen pogoj za bolj učinkovito upravljanje podjetij. Podpirajo čimprejšnjo prodajo naložb, katerih prodajni postopki že potekajo. Glede NKBM pa je zahteva evropske komisije, da se privatizira do konca leta.

ZaAB

Preudarna privatizacija državnega premoženja je v razmerah tako visokega javnega dolga nujna. Kaj od državnih podjetij prodati in v kolikšnem deležu, pa je stvar strategije upravljanja državnega premoženja, ki jo je treba sprejeti s čim širšim družbenim in političnim konsenzom.

PS

Razprodajo podjetij bodo ustavili in poskrbeli za učinkovito upravljanje podjetij v državni lasti. Določili bodo tiste panoge, ki so za državo in državljane vitalnega pomena. Podjetja, ki ne sodijo med strateška, bodo v skladu z načeli dobrega gospodarjenja prodali, ko bodo trdna in bo njihova cena za prodajo primerna.

SD

Nasprotujejo privatizaciji, razen v omejenem obsegu, če imamo v rokah jamstvo, da bodo delovna mesta zavarovana. Glede tistih, ki že tečejo, menijo, da je treba sprejete zaveze spoštovati, seveda ob pogoju prodaje strateškemu partnerju, ki bo podjetje razvijal oz. povečal število delovnih mest.

SLS

Zavzemajo se za sprejem celovite strategije upravljanja z državnim premoženjem, ki bo jasno določila strateške naložbe države, prek Slovenskega državnega holdinga pa bodo pregledno in transparentno izpeljalipostopke privatizacije za slovenske družbe, ki potrebujejo strateškega partnerja in svež kapital.

B.J.