Foto:
Foto:

SLS
Občine bi lahko prek oblikovanja medobčinskih uprav in prenosom določenih pristojnosti iz države še bolj intenzivno črpale EU sredstva, saj bi lahko vodile tudi večje projekte. Država mora določiti svoje prednostne naloge in se lotiti teh projektov po prioritetah ter jih aktivno voditi po fazah do končne realizacije.
Koalicija Združena levica
Za učinkovito črpanje sredstev so potrebni dobri razvojni programi in boljše sodelovanje med ministrstvi ter drugimi subjekti. Potreben je aktivni nadzor nad tekočimi projekti ter v primeru zamud takojšnja prerazporeditev sredstev.
Zeleni Slovenije
Država mora vzpostaviti mrežo pisarn, ki bodo zagotavljale brezplačno strokovno pomoč vsem, ki kandidirajo za sredstva iz EU skladov in jim ne sme jemati dragocenega časa za proučevanje "razpisnega jezikoslovja" in pravniškega jezika. Ključno je, da upravičeni izdatki nastanejo do 31. decembra leta 2015.
Verjamem
Nadaljevali bomo s poenostavitvami sistema za črpanje sredstev iz skladov EU (na primer upravljanje in poročanje o stroških projektov, obravnavanje velikih projektov, enostavnejši sistem upravljanja operativnih programov).

A.N.