Foto:
Foto:


SNS
Zamenjali bomo 700 lenuhov, ki se s tem ukvarjajo na vladi, s 100 delovnimi in sposobnimi, ki bodo pomagali pridobiti sredstva iz EU. Da je sredstva možno pridobiti, dokazujejo nekatere pri tem zelo uspešne občine s svojimi prizadevnimi zaposlenimi.
NSi
Zmanjšali bomo administrativno breme za porabnike evropskih sredstev ter vse transakcijske stroške, pospešili bomo vse postopke pri obdelavi zahtevkov na strani ministrstev in agencij ter povečali transparentnost vseh postopkov in uveljavili načelo odgovornosti na strani odgovornih oseb.
DL
Poskrbeli bomo za pravočasno pripravo projektov, aktivno spremljali izvajanje in v primeru odstopanj takoj ukrepali. Izboljšali bomo ukrepe, ki so državi na voljo, če projekt ne poteka po začrtani poti.

A.N.