Foto:
Foto:

SNS
Edina možnost za izvedbo investicij v infrastrukturo so tuji vlagatelji in EU. Nekaj sredstev bi lahko pridobili tudi z ustavitvijo popolnoma zgrešene investicije v TEŠ 6.
Drugi blok NEK ni potreben, če od Hrvaške odkupimo polovico pravzaprav slovenske NEK.
Absolutno smo proti uporabi GSO v prehrambnih artiklih oziroma artiklih za predelavo.
NSi
Zavzemamo se za začetek pospešenega cikla javno-zasebnih naložb, ki bodo javno-zasebna partnerstva v pravem pomenu besede. Za velike državne infrastrukturne projekte načrtujemo povsem drugačen tempo pridobivanja EU sredstev in same izvedbe projekta.
V tem trenutku ni primeren čas za odločanje o drugem bloku jedrske elektrarne. Dopuščamo uporabo jedrske energije, ko je treba zagotoviti zadostne količine energije.
Nasprotujemo uporabi GSO in bomo poskrbeli za spremembo evropske in nacionalne zakonodaje, ki bo podrobno določala kriterije in pogoje za uporabo GSO.
DL
Finančna sredstva za izvedbo investicij v infrastrukturo bi zagotovili v obliki javno-zasebnega partnerstva, kjer bo zasebni vlagatelj lahko ob vnaprej določenih pogojih zgrajeno infrastrukturo tudi upravljal. Vlagatelje bomo izbirali transparentno ob ustreznih garancijah glede resnosti vlagatelja.
NEK 2 na načelni ravni ne nasprotujemo, kot tudi ne GSO.

A.N.