Foto:
Foto:

SDS

V poslanski skupini SDS so v letu 2013 predlagali spremembo 80. člena ustave tako, da bi določal, da se poslance voli po dvokrožnem večinskem načelu. S tem predlogom bi zagotovili dosledno spoštovanje volje volivcev, izražene na referendumu leta 1996.

ZaAB

Zavzemajo se za večji vpliv volivcev na izvolitev poslancev. Predlagajo ukinitev volilnih okrajev in uvedbo preferenčnega glasu. Ta pomeni neposreden vpliv na izvolitev poslancev, saj je izvoljen tisti, ki je dobil največje število preferenčnih glasov znotraj liste. Za dosego tega cilja pa so pripravljeni podpreti tudi spremembo ustave za dvig volilnega praga.

PS

Naklonjeni so spremembam volilnega sistema. Podpirajo proporcionalni sistem z ukinitvijo volilnih okrajev in uvedbo preferenčnega glasu.

SD

V SD imajo zadržan odnos do sprememb volilnega sistema.

SLS

Naklonjeni so spremembam, kjer bi glasovi volivcev v večji meri imeli vpliv na izvolitev posameznika. Razprava se mora nadaljevati, ne samo o skrajnem proporcionalnem ali večinskem sistemu, temveč tudi o vmesnih različicah, ki jih poznajo nekatere razvite države (npr. Nemčija).

B.J.