Foto:
Foto:

Koalicija Združena levica
Sredstva za celoten investicijski plan lahko zagotovimo z davčno reformo (z večjo obdavčitvijo kapitala in najbogatejših) ter s preprečevanjem odlivov v davčne oaze.
Obstoječa NEK naj obratuje do konca predvidene življenjske dobe, medtem pa jo moramo sproti nadomeščati s pridobivanjem energije iz obnovljivih virov.
Nasprotujemo trenutni institucionalizaciji GSO.
Zeleni Slovenije
Iz proračuna velikih naložb še nekaj časa ne bo, javno-zasebna partnerstva so redka, zadružništvo in koncesije so lahko manjši del rešitve. Preostanejo nam evropski skladi in zasebne naložbe.
Prava pot za Slovenijo je, da se odpovemo jedrski energiji in si zagotovimo, da bomo leta 2050 imeli samo obnovljive vire in bomo zanje plačali čim manj.
Nasprotujemo GSO.
Verjamem
Najpomembnejši infrastrukturni projekti so izgradnja objektov za pridobivanje energije iz obnovljivih virov, drugi tir, tretja razvojna os ter pametno energetsko omrežje. Večino gradnje bi financirali s sredstvi EU in EBRD, okrog 20 odstotkov pa iz državnega proračuna.
Gradnji drugega bloka NEK nasprotujemo in menimo, da bi morali o tem vprašanju odločati državljani.
Nasprotujemo tako gojenju kot prodaji izdelkov, ki vsebujejo GSO, v Sloveniji.

A.N.