Foto:
Foto:

Koalicija Združena levica

Privatizaciji ostro nasprotujejo. Prinaša odpuščanje delavcev, izčrpavanje podjetij in opustošenje celotnega gospodarstva. Vse postopke je treba takoj prekiniti in ustanoviti komisijo za pregled prejšnjih prodaj. Namesto privatizacije je treba vpeljati mehanizme delavskega soupravljanja in javnega nadzora.

Zeleni Slovenije

So proti razprodaji državne lastnine, niso pa nasploh proti privatizaciji. Vendar podjetij, ki so strateško pomembna za naš gospodarski razvoj, ne smemo prodajati. Privatizacije, ki so v teku, bodo preverili in po potrebi ustavili, že realizirane pa revidirali s ciljem preprečiti nova oškodovanja skupnega premoženja.

Verjamem

Podjetij v javni lasti ne bi smeli (raz)prodajati pod ceno ter brez varoval, ki bi zagotovila ugodne učinke teh investicij za prebivalce, družbo kot celoto in naravno okolje. Infrastruktura mora ostati v državni lasti, prav tako menijo, da bi morala država ohraniti kontrolni delež v vsaj eni sistemski banki.

SNS

Podpirajo selektivno prodajo, država mora obdržati določene strateške naložbe in v teh dovoliti zgolj partnerstvo tujcev. Ponovno je treba prevetriti spisek podjetij za prodajo. Enako je treba prevetriti spisek tistih podjetij, pri katerih postopki že tečejo.

NSi

Podpirajo privatizacijo državnih podjetij odgovornim lastnikom oziroma strateškim partnerjem, ki imajo interes, da slovenska podjetja dobro poslujejo. Država se mora umakniti iz gospodarstva in pregledno prodati svoje deleže najboljšim kupcem; v državni lasti bi obdržali le energetiko in vodne vire.

B.J.