Foto:
Foto:

Zeleni Slovenije

V zdravstvu je treba ukiniti škodljive pogodbe (koncesije na račun javnega zdravstva), izvesti revizijo javnih naročil in zagotoviti sredstva za več delovnih mest mladih zdravnikov z medicinskih fakultet.

Cilj pokojninske reforme pa mora biti povečanje vplačil v pokojninski sklad in posledično dvig pokojnin in drugih prejemkov, in sicer z naslova gospodarske rasti.

Verjamem

Racionalizirati je potrebno javno naročanje v zdravstvu z javno objavljeno listo referenčnih cen nabavljene opreme ter standardizirati medicinske izdelke in opremo. Uveljaviti moramo odgovornost za slabo vodene in nedokončane investicije.

Nova pokojninska reforma pa bi morala temeljiti na preglednosti (sprotna seznanitev z višino bodoče pokojnine), drugem pokojninskem stebru in usklajevanju upokojitvene starosti z rastjo pričakovane življenjske dobe.

SNS

Minister za zdravje ne sme biti zdravnik ali farmacevt, direktor bolnišnice oziroma drugega zdravstvenega zavoda. Treba je vzpostaviti naročanje medicinske opreme in materialov po evropsko primerljivih cenah z enega mesta na ministrstvu.

Najnižja pokojnina mora biti 800 evrov, s tem da se privilegirane nezaslužene pokojnine odvzamejo. Uvedli bi obveznost, da gre 1,5 odstotka DDV neposredno v pokojninsko blagajno.

B.J.