Bi morale članice dobiti več avtonomije? Foto: BoBo
Bi morale članice dobiti več avtonomije? Foto: BoBo
Volitve v Evropski parlament 2014
So lobiji v evropskem parlamentu res tako močni? Foto: BoBo

Koalicija Združena levica
Očitno je, da je EU popolnoma nedemokratična tvorba. Na edini izvoljeni organ EU, Evropski parlament, bi morali prenesti pristojnosti Evropske komisije in Evropskega sveta. EU potrebuje investicijski načrt, ki bo omogočal razvoj državam članicam, ne pa da jih sili v medsebojno tekmovanje. Članice morajo dobiti več avtonomije, ECB pa naj z odkupovanjem obveznic pomaga pri reševanju problema dolga.
Zeleni Slovenije
Menimo, da je edina pot naprej več Evrope, ne manj. EU naj začne govoriti s skupnim stališčem, ko gre za zunanjo in varnostno politiko. Zakonodaja EU naj se ukvarja s "kapitalnimi" vprašanji, državam članicam pa je treba pustiti več pristojnosti na vseh področjih, kjer se z lokalno obravnavo znotraj držav lahko doseže boljše učinke, racionalno in z manj administriranja.
Verjamem
Evropa mora storiti vse v njeni moči za odpravo demokratičnega primanjkljaja oziroma stanja, ko o večini stvari odločajo ljudje, ki na svoje položaje niso bili izvoljeni, ampak imenovani. V tej luči je treba povečati vpliv tako nacionalnih parlamentov kot Evropskega parlamenta na oblikovanje evropskih politik in ukrepov ter imenovanje komisije.
SNS
Treba je zmanjšati število uslužbencev in svetovalcev, omejiti delo lobistov, odpraviti selitve iz Bruslja v Strasbourg in nazaj ter povečati pristojnosti nacionalnih parlamentov in Evropskega parlamenta.
Enakopravni deželani - Naprej Slovenija
Reforme EU so nujne na področju socialne politike.
Piratska stranka Slovenije
Potrebna je večja demokratizacija z nadzorom nad lobiranjem v procesih sprejemanja zakonodajnih predlogov pri Evropski komisiji. Treba je tudi vključiti zainteresirano javnost v procese pogajanj pred nastankom predlogov in zagotoviti transparentnost postopkov sprejemanja novih trgovinskih sporazumov. Prav tako bi bilo smotrno prenehati seliti Evropski parlament iz Bruslja v Strasbourg.
SMC
Potrebne so nadaljnje institucionalne reforme v smeri povečanja odgovornosti posameznih skupnih institucij, denimo v obliki jasnih mandatov z merljivimi cilji in krepitve vpliva Evropskega parlamenta. Še pomembnejše so vsebinske spremembe na področju skupnih politik, kot so udeležba finančnega sektorja pri financiranju tveganj in vzdržni finančno-stabilizacijski programi.

T. P.