Podelitev nagrade v Bruslju. Foto: SAfe.si
Podelitev nagrade v Bruslju. Foto: SAfe.si
Jelenova uči na Osnovni šoli Podkum. Foto: MMC RTV SLO
Jelenova je učilnico spremenila v virtualni svet. Foto: MMC RTV SLO
Z medmrežjem in mobilnimi napravami je otrokom na voljo poplava informacij, ki je povsem neprimerljiva s tem, kar so imele na voljo generacije pred razširitvijo svetovnega spleta. Foto: Reuters


Kot so sporočili s Centra za varnejši internet Safe.si, Nina Jelen uči v osnovni šoli Podkum, ki je podružnica osnovne šole Ivana Skvarče v Zagorju ob Savi. Skupaj z učenci je zasnovala in pripravila projekt Travelling around the world, ki temelji na njeni knjigi, ta pa opisuje prigode palčkov na medmrežju.

Jelenova je učilnico spremenila v virtualni svet. V njem so učenci pridobili digitalno identiteto in se odločili, koliko informacij želijo deliti, pri čemer so upoštevali tveganje. Razpravljali so o vedenju na spletu in spletnih tveganjih ter ustvarili knjigo o nevarnosti zasvojenosti z internetom. Oblikovali so tudi zlata pravila uporabe interneta.

Nagradni natečaj najboljših praks spletne varnosti je Evropska komisija pripravila za organizacije, učitelje in mladostnike. Potekal je pod vodstvom komisarke za digitalno ekonomijo in družbo Mariye Gabriel. Podelitev nagrad je bila 20. novembra v Bruslju v okviru konference Safer Internet Forum.

Na natečaju so s projekti sodelovali mladi od 13 do 19 let, učitelji in organizacije. V vsaki kategoriji je Evropska komisija izbrala tri finaliste, zmagovalce pa so z javnim glasovanjem izbrali uporabniki interneta.

Sicer v centru Safe.si sodelujejo ljubljanska fakulteta za družbene vede, Akademska in raziskovalna mreža Slovenije - Arnes, Zveza prijateljev mladine Slovenije in Mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije. Financirata ga agencija INEA pri Evropski komisiji in ministrstvo za javno upravo.

Center ponuja točko ozaveščanja o varni uporabi interneta in novih tehnologij Safe.si z osrednjim portalom, svetovalno linijo za težave na spletu Tom telefon 116 111 ter možnost anonimne spletne prijave nezakonitih spletnih vsebin Spletno oko.
ZPMS za varno rabo interneta
V Zvezi prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) opozarjajo odraščajoče uporabnike interneta, da jim ta ne more povedati, kdo v resnici so in kaj je smisel življenja. "Si pa zelo prizadeva, da bi to lahko storil," svarijo v zvezi in svetujejo varno rabo interneta.
Sodobno življenje ob vsem dobrem prinaša vrsto težav in otroci danes nimajo enostavnejšega odraščanja, so poudarili v ZPMS-ju na novinarski konferenci v Ljubljani. V tehnološko zapletenem svetu je prehod od otroštva v odraslost vse težji in za mlade vse bolj stresen, ugotavljajo.

To kažejo tudi podatki telefona TOM, ki deluje pri zvezi. Vse več zastavljenih vprašanj na telefonu za otroke in mladostnike, ki v novembru zaznamuje 28 let delovanja, je povezanih prav z internetom in nasiljem, ki se pojavlja na njem, je povedal predsednik telefona TOM Albert Mrgole.

Tehnologija po njegovih besedah omogoča mladim uporabo dobrin, ki presegajo njihove zmožnosti obvladovanja vseh negativnih učinkov, ki jih prinašajo s seboj. "Gre za škodo, ki jo lahko ta tehnologija povzroči v mentalnem razvoju," je opozoril.

Otroci na začetku pubertete in mladi po njegovih besedah želijo pripadati določeni družbeni skupini in se sprašujejo, kakšna je njihova vrednost v tej skupini. A cena, ki jo zahtevajo nekateri v tej skupini, lahko tudi presega mejo, ki je za otroka in mladega še varna, je poudaril.

Žrtve "nasilja na spletu" so po njegovem opozorilu v veliki stiski in podpora staršev je pri tem zelo pomembna. Mladi ob uporabi te komunikacije namreč izgubijo občutek, kaj je človeško. "Niso več odgovorni niti za svoje besede niti dejanja," je pojasnil. Starši dajejo otrokom po njegovih besedah v roke naprave, ki so zanje preveč zahtevne.

"Kadar se znajdejo v stiski, se zatečejo v virtualni svet, kjer pa niso v stiku s svojimi občutki," je dejal. Po njegovih besedah so "kakor v velikem trgovskem centru, kjer begajo od izdelka do izdelka in ne vedo, po kaj so prišli".

Starši naj imajo varen stik z otrokom, da se bo lahko zatekel k njim, ko bo v stiski, je svetoval. "Starši, ki otroka kaznujejo in nagrajujejo glede na njegove dosežke v šoli, izgubljajo stik z njim," je posvaril. Sam vidi še veliko potenciala v tem, kako starše naučiti, da otroku pomenijo zatočišče.

Nagrajena učiteljica Nina Jelen
Nagrajena učiteljica Nina Jelen