Ponekod že voljio
Ponekod že voljio

Največ kršitev, šest, se je nanašalo na objave spornih vsebin v medijih, dve sta se nanašali na plakatiranje, pet pa na volilni material v poštnih nabiralnikih. Po štiri klice so na ministrstvu prejeli iz Ljubljane z okolico in iz Primorske, tri iz Štajerske, po en klic pa iz Prekmurja in Gorenjske.

V nedeljo bodo volivke in volivci izbirali med kandidati na 12 listah, ki ima vsaka, razen ene, po sedem kandidatov.

Kršitve volilnega molka lahko prijavite v soboto od 0.00 do 7.00 ter od 19.00 do 0.00 in v nedeljo od 0.00 do 7.00 na telefonsko številko operativno-komunikacijskega centra GPU-ja
080 12 00,
v soboto in v nedeljo od 7.00 do 19.00 pa tudi na telefonsko številko dežurne službe direktorata za upravne notranje zadeve MNZ-ja
080 21 13.

Ministrstvo za notranje zadeve


Pravila med volilnega molka opredeljuje Zakon o volilni in referendumski kampanji.
- 10. člen
V času volilnega molka je prepovedano lepiti in nameščati nove plakate.

- 33. člen
1. odstavek, 3. alineja
Z globo od 700 do 1.000 evrov se kaznuje za prekršek organizator volilne kampanje, ki plakatira v času volilnega molka.

3. odstavek
Z globo od 150 do 200 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki trga ali kakor koli drugače uničuje plakate, ki so bili nalepljeni v skladu z določbami 8. in 9. člena tega zakona, oziroma lepi in namešča nove plakate v času volilnega molka.

Ponekod volijo že danes
Volivci nove člane Evropskega parlamenta že v soboto izbirajo na Slovaškem, Cipru, Malti in v Latviji. Na Češkem so se evropske volitve začele že v petek, končale pa so se v soboto ob 14. uri. Tudi v Italiji volitve trajajo dva dni, saj se bodo začele v soboto popoldne, končale pa v nedeljo zvečer. Nekatere države bodo volišča v nedeljo zaprle šele ob 22. uri, zato tudi tako dolg volilni molk.

L. D./E. S.

Ponekod že voljio