V Abanki so ob objavi rezultatov zapisali, da letos nadaljujejo s prestrukturiranjem banke in optimiziranjem poslovanja ter s pospeševanjem digitalne transformacije. Zagotavljajo tudi, da je banka visoko likvidna in kapitalsko močna. Foto: BoBo
V Abanki so ob objavi rezultatov zapisali, da letos nadaljujejo s prestrukturiranjem banke in optimiziranjem poslovanja ter s pospeševanjem digitalne transformacije. Zagotavljajo tudi, da je banka visoko likvidna in kapitalsko močna. Foto: BoBo

Čiste obresti so se v okolju nizkih obrestnih mer v medletni primerjavi znižale za osem odstotkov, na 54,6 milijona evrov, čisti neobrestni prihodki pa za 18 odstotkov, na 37,1 milijona evrov.

Znižali so se na drugi strani tudi operativni stroški poslovanja, in sicer za pet odstotkov, na 51,6 milijona evrov. Banka je v devetih mesecih sprostila precej manj ustvarjenih rezervacij kot v istem obdobju lani. Letos v devetmesečju jih je 7,3 milijona evrov, v istem obdobju lani pa 32,2 milijona evrov.

Dobiček iz rednega poslovanja je upadel za 42 odstotkov, na 47,5 milijona evrov, čisti dobiček pa za 37 odstotkov, na 43 milijonov evrov.

Bilančna vsota je v primerjavi s koncem 2016 ostala bolj ali manj nespremenjena pri nekaj nad 3,600 milijarde evrov, njen tržni delež po bilančni vsoti pa je bil pri 9,6 odstotka. Znotraj bilančne vsote so se posojila strankam, ki niso banke, v devetih mesecih zmanjšali za 2,5 odstotka, na 1,781 milijarde evrov. Pri tem so se zmanjšali posojila podjetjem, povečali pa posojila prebivalstvu.

Denarne vloge strank, ki niso banke, so medtem upadle za vsega 0,1 odstotka, na 2,773 milijarde evrov, tudi v tem primeru pa so se zmanjšale vloge podjetij, narasle pa vloge prebivalstva.

Abanka nadaljuje prestrukturiranje
V Abanki so ob objavi rezultatov zapisali, da letos nadaljujejo prestrukturiranje banke in optimiziranje poslovanja ter pospeševanje digitalne transformacije. Zagotavljajo tudi, da je banka visoko likvidna in kapitalsko močna. Količnik skupnega kapitala je bil konec septembra za Abanko 24,7 odstotka.

Abanko mora država skladno z zavezami Evropski komisiji v zameno za soglasje za državno pomoč konec leta 2013 in v začetku 2014 prodati do konca julija 2019. Prihodnje leto bo Slovenski državni holding začel postopke za prodajo.